Rana Ap svarer Naturvernforbundet: - Uaktuelt å stoppe jobben med å realisere en ny stor flyplass

DEL

LeserbrevFor Rana Arbeiderparti er det uaktuelt å stoppe jobben med å realisere en ny stor flyplass i Mo i Rana. Tvert i mot er det en av de viktigste sakene vi går til valg på. Dersom vi skal lykkes med det grønne skiftet må byrdene ved dette fordeles rettferdig. Arbeiderpartiet kan aldri akseptere at det er de med minst fra før, og de som bor langt unna de største byene som skal bære hele byrden ved det grønne skiftet. Et av de mest spennende prosjektene i industribyen vår er planene om å etablere en batterifabrikk med opp til 2500 nye arbeidsplasser i Rana.

Den vil være et viktig bidrag til at byen vokser, og til det grønne skiftet. Batterikapasitet er viktig for å kunne få en mer miljøvennlig transportsektor. I Rana har vi tilgang til ren, grønn kraft, og kan bidra. Da er det behov for en stor flyplass. Klimaendringene er vår tids største utfordring. Og tempoet må skrus opp, og tiltakene må bli mer kraftfulle. Men konsekvensene må fordeles rettferdig.

Det blir aldri bygd trikk i Mo i Rana som frakter varer eller folk til andre steder. En tur med toget til Oslo tar en hel dag. Løsningen kan ikke være å gjøre det vanskeligere å bo i distriktene. Da må vi finne nye løsninger. En av løsningene bl.a. Avinor jobber med er EL-fly, og jeg gleder meg til de tar av fra Hauan. Vi har verdens grønneste industri. Den produserer produkter vi er avhengige av for å klare det grønne skiftet.

Vi må være innovative, skape ny teknologi og se nye muligheter. Å si nei til det største utviklingsprosjektet i Rana kommune siden omstillinga er en svært dårlig løsning. For Rana Arbeiderparti er saken klar. Vi går fremdeles til valg på å realisere flyplassen i løpet av neste periode.

Peter Eide Walseth, nestleder i Rana Arbeiderparti

Artikkeltags