Naturvernforbundet: - Den som ikke skjønner at Hauanprosjektet tilhører en forgangen tid og at utviklingen selv kommer til å parkere flyplassen, har mistet bakkekontakten

Artikkelen er over 1 år gammel

Naturvernforbundet i Rana og omegn kommer med et tilsvar til Rana Arbeiderparti i dette leserbrevet.

DEL

Leserbrev Naturvernforbundet i Rana og omegn takker for svaret fra nestleder i Rana Arbeiderparti, Petter Eide Walseth i Rana Blad den 24. mai, samme dag som vårt innlegg mot Hauanprosjektet. Walseth skriver fortjenestefullt at «Klimaendringene er vår tids største utfordring.... Og tempoet må skrus opp, og tiltakene må bli mer kraftfulle.» Så enig, så enig. Men dette forblir tomme ord når resten av Walseths innlegg brukes til å fortelle at dette gjelder ikke nå og i hvert fall ikke Mo i Rana og Helgeland. Fordi Rana aldri får trikk (?!), tog går for sakte og storflyplassen dessuten er «det største utviklingsprosjektet i Rana kommune siden omstillinga», så er svaret fra Rana Arbeiderparti å gire opp CO2-utslippene ytterligere.

For hvilke planer er det partiet bl.a. har med den evt. storflyplassen? Et oppslag i Rana.no    24. mai, gir svaret - om en ikke var klar over det fra før. Rana Arbeiderparti sin fremste tillitsvalgte, ordfører Geir Waage, går der side om side med Henrik Johansen i Polarsirkelen Lufthavnutvikling og proklamerer at de «har store forventninger til effekten en ny flyplass vil ha for reiselivsnæringen på Helgeland.» Ranas største parti viser med all mulig tydelighet at de ikke vil eller forstår å ta på seg ledertrøya mot vår tids største utfordring.

Klimaendringer er et altfor svakt uttrykk for de utfordringene vi står ovenfor. England har nylig proklamert klimakrise. I år er det målt 415 ppm (parts per million) CO2 i atmosfæren.  Luftbobler i borekjerner fra Grønlandsisen og Antarktis, som går nesten en million år tilbake i tid, har aldri oversteget 300 ppm i CO2-konsentrasjon. Forbruket av fossilt brennstoff bare øker og fortere og fortere. F.eks. tok det 40 år fra CO2-innholdet i atmosfæren økte fra 300 ppm i 1910 til 315 i 1950, mens det bare har tatt 6 år å øke fra 400 ppm i 2013 til 415 ppm i år. Fordi jordoverflaten består av rundt ¾ med vann/hav som har stor egenvarme (dvs. trenger mye energi for å varmes opp, jfr. en vannkjele på ei kokeplate), så vil det ta 50 til 100 år før vi får den fulle klimaeffekten av dagens CO2-nivå. Så om alt CO2-utslipp stopper i morgen, ville vi likevel oppleve hyppigere ekstremvær, havstigning eller dyrearter som bukker under pga. for raske endringer i levebetingelser osv. Og forsøk på å rense atmosfæren for CO2 har vist seg å kreve masse energi i seg selv så vinningen går mye opp i spinningen.

Det er m.a.o. ikke bare å snu en gang i framtida når klimaet har blitt «for jævlig». Derfor haster det så veldig med kraftfulle tiltak for å bruke Walseths ord. Hvis ikke dømmer vi våre barn, barnebarn og barnebarns barn til en dyster framtid. Hauanprosjektet vil være et nytt ledd i sviket mot ungdommen. «Business as usual» styrer verden mot en temperaturøkning på          3 grader i 2100, dobbelt så mye som FNs klimapanel anser håndterbart for menneskeheten.

Også undergravingen av naturmangfoldet har kommet til et punkt som kaller på ordet krise, jfr. FNs Naturpanels rapport 6. mai. Hovedårsaken er menneskenes arealokkupasjon. Ett eksempel er den pågående nedgangen i insektbestanden, en trussel mot befruktning av planter i landbruket (pollinering). Vi vil oppleve matkrise om ikke utviklingen snur. Og på Hauan vil f.eks. oppgraving av alle myrene avgi store mengder CO2 til lufta og surt vann til det nasjonale laksevassdraget vårt i lang tid. Dagens vekstøkonomi, som Hauanprosjektet er en del av, er kort sagt destruktiv og ødeleggende for atmosfæren, naturmangfoldet og for menneskeheten selv. Skal naturen og vi overleve, må økologisk forsvarlighet settes i førersetet i alt vi gjør, globalt som lokalt, i økonomi, infrastruktur og levevaner. Vi må rett og slett reise sjeldnere, kortere og saktere. Milliardene som er tiltenkt Hauan, burde investeres i elektrifisering av Nordlandsbanen.

De som så og hørte partilederdebatten på NRK1 den 28. mai forstod at nå mener så og si samtlige partier på Stortinget alvor i å følge opp klimaavtalen mellom EU og Norge på 45% utslippsreduksjon innen 2030. Også Nasjonal Transportplan, der Hauan står oppført på uprioritert liste i andre halvdel 2024 – 2029, vil bli gjennomgått på nytt, ble det sagt i debatten. Nettavisen meldte 15. mai om en lekket rapport fra EU-kommisjonen som viser at EU nå planlegger å innføre en skyhøy internasjonal CO2-skatt på flybensin (330 Euro pr. 1000 liter). Samtidig brer flyskam seg. Den som ikke skjønner at Hauanprosjektet tilhører en forgangen tid og at utviklingen selv kommer til å parkere flyplassen, har mistet bakkekontakten.

Naturvernforbundet i Rana og omegn: May-Lene Meyer, Frode Solbakken, Nina Kristiansen Maasø, Asmund Ravnå, Espen Dahl og Dag Johansen

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken