Gå til sidens hovedinnhold

Nå kan du gi navn til "nye" veier i Rana

Artikkelen er over 3 år gammel

Det bygges ny E6 nordover, og nå ønsker kommunen at du foreslår nye navn på de «nye» veiene som oppstår som følge av omlegginga.

Strekningene, eller parsellene som det heter, dette gjelder er:

1) Fra gamle Røssvoll bru til kryss ny E6

2) Fra kryss ny E6/Mangholmheia via Nevernes til kryss ny E6/Eiteråga

3) Nevermoen: nytt veinavn for området utenfor ny E6

4) Del av Røvassdalveien – fra kryss ny E6 til kryss dagens E6/Saltfjellveien

Kartskisser over de aktuelle områdene finnes på Rana kommunes nettsider.

Det er det kommunale utvalget for Miljø-, Plan- og Ressurs som vedtar nye navn, men Statens kartverk bestemmer skrivemåten.

Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg i saker som gjelder navn de har en særlig tilknytning til.

Forslag på veinavn sendes til Rana kommune, enten pr. post eller mail. Fristen for å komme med forslag er 1. februar.

Kommentarer til denne saken