– Man skal ikke ta gleden fra de pårørende, men hjelpe slik at de ikke blir utslitt

SYNSPUNKT: Stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, var glad for å høre synspunktene til 103 år gamle Astrid Marie Storhaug (i midten) og Solveig Korsaksel som ble påkjørt for ti år siden da han og fylkesråd Arve Knutsen besøkte Selfors sykehjem. Foto: Gøran Opanashchuk

SYNSPUNKT: Stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, var glad for å høre synspunktene til 103 år gamle Astrid Marie Storhaug (i midten) og Solveig Korsaksel som ble påkjørt for ti år siden da han og fylkesråd Arve Knutsen besøkte Selfors sykehjem. Foto: Gøran Opanashchuk

Artikkelen er over 4 år gammel

Det sier 103 år gamle Søster Astrid som selv var sykepleier, om det å drive eldreomsorg.

DEL

I går var Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant i KrF fra Vest-Agder og fylkesråd Arve Knutsen i Rana, blant annet på Selfors sykehjem.

Eldreomsorg er en av hjertesakene til KrF, både lokalt og nasjonalt, noe som ble trukket fram av både Grøvan, Knutsen og KrFs 1. kandidat i Rana, Anne Sofie Urke. De møtte både beboere og ansatte som fortalte om forholdene og det ble en konstruktiv debatt om eldreomsorg.

– Man skal ikke ta gleden fra de pårørende, men hjelpe slik at de ikke blir utslitt, sier Søster Astrid (Astrid Marie Storhaug), som selv var sykepleier, om det å drive eldreomsorg.

– Det er ensomhet, mistrivsel og mangel på kjærlighet som er den største dødsårsaken, sier Solveig Korsaksel.

Ble påkjørt

Deres visdomsord ble bitt merke i av KrF-representantene på alle politiske nivå.

Korsaksel ble selv påkjørt for ti år siden, og sammen med Søster Astrid fortalte hun om livet på institusjon. Kort oppsummert er det bra, men de savner flere aktiviteter, egen fysio- og ergoterapeut. Dette sa også distriktsleder Randi Ødegård er noe som er savnet i eldreomsorgen. Tidligere hadde man egen fysioterapeut på Selfors sykehjem.

Stortingsrepresentanten sa seg veldig fornøyd med det han hørte, og la vekt på at selv om det er noen utfordringer, er det også viktig å trekke fram den gode jobben som gjøres innenfor de rammer som er.

– Det å gjøre det lettere å være eldre er noe av det viktigste vi politikere har som oppgave. Det betyr ikke at det som gjøres i dag ikke er godt. Det er ofte bare små ting som skal til. Isolasjon og ensomhet er noe av det største problemet, sier Grøvan.

– Ordet små ting betyr mer enn vi tenker over. Det er et godt ord som kan gi mange en helt annen hverdag. Det skal jeg ta med meg og ramme inn, sier fylkesråd Arve Knutsen.

Lokale prioriteringer

Anne Sofie Urke var klar på hva KrF lokalt vil prioritere når det gjelder eldreomsorg.

– Det er tre hovedpunkter, fysio- og ergoterapeut og flere aktiviteter, sier Urke.

Fra Selfors sykehjem ble det fortalt mye om hvilke aktiviteter de har, blant annet har de en fadderklasse (2. klasse) på Selfors skole som jevnlig besøker sykehjemmet. Også frivillige organisasjoner og Rana kulturskole benyttes.

Det som er den største utfordringen i helsesektoren er rekruttering av ansatte.

– Nå som vi hadde det så hyggelig måtte du spørre om det, var det første Randi Ødegård sa på Hans Fredrik Grøvans ønske om innsikt på det feltet.

– Det er en stor utfordring både for sykepleiere og helsefagarbeidere. Med den demografien vi har i Norge med stadig flere eldre så må vi tenke annerledes i forhold til forebygging og tilrettelegging for å bo lengst mulig hjemme. Vi får også svært få søkere til 100-prosentstillinger, sier Ødegård.

Artikkeltags