Fylkesmannen gir igjen Rana varsel om tvangsmulkt dersom kommunen ikke sikrer et trygt og godt skolemiljø for to elever