Dette er rådene foreldre og ungdom i Rana bør få med seg: – Gjør maimåneden trygg for ungdommen din

TRYGGHET: Tom Håvar Bogen (politikontakt, leder forebyggende gruppe), SLT-koordinator Ronny Arras, Stein Erik Hovind (leder natteravnene), Mona Henriksen (leder fritidsavdelinga), Kristin Brodtkorb (PPT-leder), Knut Bjerkli ( teamleder Utekontakten), Nina Karin Børsheim (leder familietjenesten) og Trine-Lise Stensland (leder helsesøstertjenesten) i den tverrfaglige SLT-gruppa i Rana har noen råd til hvordan maimåneden skal være trygg, både for ungdom og foreldrene deres.

TRYGGHET: Tom Håvar Bogen (politikontakt, leder forebyggende gruppe), SLT-koordinator Ronny Arras, Stein Erik Hovind (leder natteravnene), Mona Henriksen (leder fritidsavdelinga), Kristin Brodtkorb (PPT-leder), Knut Bjerkli ( teamleder Utekontakten), Nina Karin Børsheim (leder familietjenesten) og Trine-Lise Stensland (leder helsesøstertjenesten) i den tverrfaglige SLT-gruppa i Rana har noen råd til hvordan maimåneden skal være trygg, både for ungdom og foreldrene deres. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

– Vær hjemme, vær selv i stand til å kunne komme å hente og ta vare på ungdommen din som har vært litt uheldig.

DEL

For mange ungdommer kan ikke «mai, du skjønne ville» komme fort nok. Men det som er ment å være fest og moro kan fort ende opp i slett ikke hyggelige opplevelser – både for ungdommer og foreldre.

– Vi ønsker å være i forkant, og kanskje gi noen råd for hvordan unge og foreldre kan håndtere tida vi går inn i nå, sier SLT-koordinator Ronny Arras.

Han står i spissen for den tverrfaglige koordineringsgruppa for SLT-arbeidet i Rana (Samordna lokale forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet).

Gruppa, som består av representanter fra politiet, PPT, kommunens fritidsavdeling og utekontakt, Natteravnene, familietjenesten og helsesøstertjenesten, møtes månedlig for å diskutere status og om det trenges å settes inn tiltak.

Ungdommen samles ute

– Mai, det blir varmere i været og ungdommen trekker ut. Vi har nettene til 1. og 17. mai, utfordringene er velkjente for mange foreldre, mens det for andre er første gang de er i denne situasjonen, sier Arras.

– Det er jo ikke bare snakk om disse kveldene, men det er jo velkjent at det da samles mye ungdom, særlig i Klokkerhagen. Det drikkes alkohol, og det blir fort litt bråk. Noen får sin debut med alkohol i denne tida, og klarer ikke å ta rede på seg selv, sier politikontakt Tom Håvar Bogen.

Ungdommen må finne det trygt og ha lysst til å komme hjem selv om de kanskje er overstadig fulle. Å møte dem i døra med «hundkjeft» virker mot sin hensikt

Tom Håvar Bogen og Stein Erik Hovind, I koordineringsgruppa for SLT i Rana

Han og leder for natteravnene, Stein Erik Hovind, har en klar appell til foreldre til ungdommer i denne tida:

– Vær hjemme, vær selv i stand til å kunne komme å hente og ta vare på ungdommen din som har vært litt uheldig.

– Foreldrene bør ikke selv sitte fulle på ei hytte langt unna, når barna deres er ute, sier Bogen og Hovind.

Hundkjeft i døra

De mener det er lurt å utsette «alvorspraten» til dagen etter.

– Ungdommen må finne det trygt og ha lyst til å komme hjem selv om de kanskje er overstadig fulle. Å møte dem i døra med «hundkjeft» virker mot sin hensikt, sier Hovind og Bogen.

Natteravnleder Hovind påpeker at ungdommene er på vei over i voksenlivet.

– De trenger å få prøve ut ting, men det er foreldrenes ansvar å bidra til at det skjer i trygge omgivelser.

Både politi og natteravner opplever at stadig yngre barn tiltrekkes steder der eldre ungdom samler seg til festligheter.

– Det er helt klart at 12-13-åringer har ingenting å gjøre i Klokkerhagen ved midnattstider. Også foreldrene til disse må følge med; er barnet virkelig på overnattingsbesøk hos kompisen, eller henger han rundt ungdommen som er samlet til utefest? sier politikontakt Tom Håvar Bogen.

Ikke send med alkohol

SLT-koordinator Arras oppfordrer foreldre til å ta en skikkelig prat med barna deres på forhånd.

– Spør hvor de skal, hvem de skal være sammen med, avtale hvordan de skal komme seg hjem, sier Arras som også mener foreldrene må snakke sammen.

– Og så vil jeg oppfordre foreldre til ikke å sende alkohol med ungdommen sin på fest. All erfaring tilsier at de da drikker både dette og i tillegg til det de får tak i på festen.

Leder for helsesøstertjenesten, Trine-Lise Stensland, ber også foreldrene ta en prat med ungdommene om utfordringer rundt grensesetting i forhold til egen kropp og seksualitet.

– Ungdom kan komme i situasjoner hvor de opplever press til å være med på ting de ikke har lyst til, sier hun.

Ta vare på hverandre

SLT-gruppa har også noen klare oppfordringer til ungdommene: Ta vare på hverandre – og få hjelp til de som trenger det, enten det er fra politi, natteravner eller foreldre.

– Det er ikke å tyste, det er å bry seg om hverandre, sier Tom Håvar Bogen.

– Og vær forsiktig og bevisst når det gjelder bilder, videoer og sosiale medier. Det bildet som er fryktelig morsomt å ta og publisere klokka halv tre på natta, trenger ikke å være det når du våkner neste dag, sier Ronny Arras.

SLT-gruppas råd

Til foreldrene:

Vær tilstede - spør hvor ungdommen din skal, og hvem de skal være i lag med.

Overnatting - prat med de foreldrene ungdommen skal ligge over hos.

Ring andre foreldre og hør hvor ungdommen skal.

Snakk med ungdommen om alkohol/narkotika og vær tydelig.

Vær nysgjerrig og ikke naiv.

Kjør til og fra fest - avtal henting.

Vær edru for å hente eller ta i mot ungdommen.

Ikke gi ungdommen alkohol med på fest (de som får, drikker mer).

Ta gjerne en tur i området hvor ungdommen er og si ifra om dette.

Natteravn - fantastisk frivillig innsats med edru tydelige voksne tilstede.

Til ungdommen:

Ta vare på hverandre - få hjelp til de som trenger det, fra foreldre, natteravner, politi eller helse.

Sosiale medier - det er ikke alt som trenger å bli dokumentert.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken