Ranaregionen Næringsforening om utvidet barnehagetilbud: – Dette er ikke godt nok. Det er næringslivet som tar kostnadene