Det er VG som melder at en person er satt i isolasjon med mistanke om koronavirus. Det er kommuneoverlege Frode Berg som opplyser dette til VG torsdag morgen.

– Det er utført en test av en person som har vært på reise i et område med coronavirus-smitte. Vedkommende har en luftveisinfeksjon og blir hjemme til prøvesvarene har kommet, uttaler Berg til VG.

Fikk beskjed onsdag

Overfor Rana Blad opplyser Berg at han fikk beskjed om mistanken om koronavirus onsdag ettermiddag.

- Da ble jeg kontaktet av legen som hadde undersøkt pasienten. Pasienten hadde blitt rådet til å oppsøke lege av annet helsepersonell, dette etter at vedkommende hadde vært i et område der det i dag er pågående smitte samt at vedkommende hadde pådratt seg en luftveisinfeksjon, forteller Berg til Rana Blad.

Berg forteller at pasienten har fått beskjed om å holde seg hjemme, altså er vedkommende i isolasjon i hjemmet, og ikke i karantene på sykehuset. Isolasjonen i hjemmet skjer som en følge av at det er en mulighet for at vedkommende har koronavirus.

– Vi venter svar på prøvene som er tatt innen en fire-fem dager, sier Berg til Rana Blad, og forteller at Rana kommune forholder seg til retningslinjene som er gitt fra Folkehelseinstituttet når det kommer til koronaviruset.

Vet ikke så mye om viruset

Berg sier som mange av hans kolleger internasjonalt, at man foreløpig ikke vet så mye om viruset.

– Det virker å ha større smittsomhet enn SARS, men vi vet ikke så mye om viruset, egentlig. Det er mistanke om at det er snakk om dråpespredning som en av smittemetodene, sier Berg, og fortsetter:

– Foreløpig er det sagt at personer som har vært på reise til områder med smittespredning, og opplever at de får en luftveisinfeksjon innen 14 dager etter besøket best ta kontakt med fastlege eller legevakt, sier Berg, og understreker at kontakten skal skje via telefon - ikke ved at man tropper opp på legekontoret.

– Så vil legen foreta en vurdering på telefonen basert på dette.

Videre ber kommuneoverlegen publikum om å forholde seg til vanlige forholdsregler for å forhindre smitte.

– Vær nøye med håndvask og skal du hoste så gjør dette i albuen eller i et papirlommetørkle.

Kommunen følger retningslinjene

På Rana kommunes egne hjemmesider har kommunen lagt ut informasjon om viruset og kommunale tiltak i en sak publisert helt i starten av februar - altså har saken ikke blitt oppdatert med de siste ukers utvikling.

Her heter det blant annet at Rana kommune følger retningslinjene fra Folkehelseinstituttet, og har iverksatt tiltak for å forebygge utbruddet av sykdommen i kommunen.

Kommunen har imidlertid et punkt i saken der det heter at hvis du lurer på om du kan være smittet, bes du ringe fastlegen eller legevakta på telefon 116 117.

Der vil du få hjelp fra helsepersonell til å finne ut om du bør testes for viruset. Hvis du ikke er akutt syk, er det viktig at du ikke møter opp hos legen uten avtale. Dette er fordi helsetjenesten har egne rutiner for å ta imot mulig smittede – vi prøver å unngå at andre pasienter kommer i kontakt med viruset.