En undersøkelse viser at satsingen på gatelag kan ha en positiv effekt for mange.

Forsker Bjørnar Blaalid ved Nord universitet har undersøkt hvordan gatefotball, et lavterskeltilbud som blant annet Rana FK har satset på, kan bli en viktig ressurs for å hjelpe rusavhengige med å komme seg ut av rusproblemene.

Har positiv effekt

Studien viser at det å delta i et gatefotballmiljø kan skape motivasjon og økt mestringsfølelse. Blaalid har fulgt 11 personer med rusrelaterte erfaringer i alderen 23-55 år og har gjennom dybdeintervju fått beskrivelser og refleksjoner av hvordan spillerne har opplevd tiltaket. Blaalid konkluderer blant annet med at aktivitetsbasert rehabilitering kan bidra til å dempe suget etter rusmidler gjennom å skape tilhørighet til et nytt sosialt fellesskap.

– Gatelaget blir som et springbrett til å bli mer inkludert i samfunnet igjen, sier han.

Forskeren mener det særlig er to forhold som kan vise hvordan gatefotball kan være en viktig ressurs for å arbeide seg ut av rusproblemene.

– Det handler om tilhørighet i fellesskapet og myndiggjøring. Aktiviteten mobiliserer deltakerne til felles innsats på banen og skaper ansvarsfølelse rundt aktiviteten, sier Blaalid.

En av grunnene for at gatefotball framstår som en særegen og meningsfull arena, er at det gis form for å delta på egne premisser. Fokuset er rettet mot bevegelse sammen med ball, snarere enn dårlige vaner og personlige nederlag.

– Mestringsfølelsen og tilhørigheten synes dermed å bli skapt gjennom hvordan deltakerne får lov til å utfolde seg i et nytt miljø – både sosialt, gjennom å bygge nettverk og nye relasjoner. Og fysisk, gjennom å bli mer utholdende og komme i bedre form, sier Blaalid.

Han trekker også fram psykiske aspekter, som at de opplever at deltakelsen kan dempe sosial angst i møtet med nye mennesker. Og dette overskygger frykten for at de kan komme til å ruse seg igjen.

– Utrolig motiverende

Sportslig leder i Rana FK, Jimmy Fjelldalselv synes det på klubbens vegne er utrolig motiverende å lese rapporten.

– Innholdet er ikke overraskende. Vi ser mange likhetstrekk mellom det som er beskrevet og det vi observerer i det daglige. Vi har spillere på vårt gatelag som har vokst utrolig mye gjennom tilbudet vi har til dem og vi har spillere som gjennom tiden på gatelaget har gått fra å være arbeidsufør til å være i full jobb, sier Fjelldalselv.

Han roser samarbeidet de har med Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Helgelandssykehuset.

– Det er gjennom tett kontakt med spillere i hverdagen, både gjennom tiltak og behandling, vi kan konstatere at betydningen av gatefotballen er stor for veldig mange av spillerne. Vi er ikke i tvil om at tilbudet har en enorm verdi for den enkelte, og vi er stolte av å drifte dette laget sammen med gode partnere, sier han.