Gå til sidens hovedinnhold

Rapporten avslører en komplett skandale. Dette må være et skrekkens eksempel på hvordan pasientsikkerhet ikke ivaretas

Når det nå kommer fram at helsepersonell i Sandnessjøen har valgt ikke å varsle om dødsfall og alvorlige hendelser, verken til Helsetilsynet eller politiet, fordi dette kunne bli misbrukt som argument i en lokaliseringsdiskusjon, er det knapt så vi kan tro det vi leser, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen i Ukeslutt.

Ukeslutt

Helsetilsynets rapport etter tilsynet ved Sandnessjøen avslører for alle som kan lese, en komplett skandale. En skandale som har gått utover pasienter og pasientsikkerheten.

Foretaksledelsen valgte midlertidig å stanse den tarmkirurgiske aktiviteten i Sandnessjøen i januar 2020, med bakgrunn i bekymringsfulle krefttall. Bråket startet da leger ved sykehuset gikk i strupen på sin egen foretaksledelse. De var rasende og følte seg forulempet, og klarte å skape et voldsomt rabalder rundt den midlertidige stengninga.

Nå kommer det fram at Helsetilsynet vurderer det som forsvarlig at operasjonene ved sykehuset ble stanset. Det skulle nesten bare mangle. Operasjonene ble stanset etter anbefaling av landets fremste ekspert, Ida Bukholm som da var fagsjef i Helgelandssykehuset. Operasjonene utgjorde nemlig en stor risiko for pasientene.

Les også

Hendelsene/dødsfall ble ikke varslet til politi eller Helsetilsynet av ansatte i Sandnessjøen. Knyttes til lokaliseringskrangelen

Planen var at operasjonene skulle flyttes fra Sandnessjøen til Mo i påvente av en gjennomgang av de pasientforløpene som lå til grunn for de urovekkende tallene. At dette skulle medføre et sånt himla bråk, er både ubegripelig og begripelig. Tiltak ble iverksatt for å sikre pasientene som ble operert i Sandnessjøen, og så ble det et problem. Ikke til å undres over at fagsjef Bukholm ikke skjønte hva som traff henne. Fartstida hennes på Helgeland var nemlig kort.

For oss andre, som i lang tid har levd med lokaliseringskrangelen om sykehuset, framstår måten det ble agert på fra Sandnessjøen mer forståelig. Når det nå kommer fram at helsepersonell i Sandnessjøen har valgt ikke å varsle om dødsfall og alvorlige hendelser, verken til Helsetilsynet eller politiet, fordi dette kunne bli misbrukt som argument i en lokaliseringsdiskusjon, er det likevel knapt så vi kan tro det vi leser.

Det viktigste har altså vært å skjule uregelmessigheter, som et ledd i en lokaliseringskamp. Smak litt på det.

Så kan en vel si at den strategien lyktes. Bare dager etter at det ble konkludert med at det ikke var grunn til uro for kvaliteten og operasjonsaktiviteten ble gjenåpnet i rekordfart, tok helseminister Bent Høie (H) avgjørelsen om å legge et «hovedsykehus» til Sandnessjøen og omegn. Det ville tatt seg særdeles dårlig ut å legge «hovedsykehuset» til en enhet med stengte operasjonssaler.

De som sørget for gjenåpninga var Helse Nord, med fagsjef Geir Tollåli i spissen. Likevel har administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir ved flere anledninger understreket at gjenåpninga er hennes ansvar. Det må passe Cecile Daae og Helse Nord særdeles godt når Helsetilsynet konkluderer at gjennomgangen av pasientforløpene som ble gjort i januar 2020 var mangelfull.

Gjennomgangen tok to dager. To dager. Og gjenåpninga ble basert på mangelfull informasjon. At det går an!

Helse Nord konkluderte med at det ikke var grunn til uro for pasientsikkerheten, noe som er smått utrolig når det nå kommer fram at det er varslet om to hendelser knyttet til tarmkreftkirurgisk aktivitet ved sykehuset i Sandnessjøen etter gjenåpninga. Grunnen til at det ikke ble varslet, kan ha vært at helsepersonell i Sandnessjøen opplevde at risikoen for negativ oppmerksomhet fra foretaksledelsen og andre enheter i Helgelandssykehuset var stor dersom de sa fra til Helsetilsynet.

Igjen, det er knapt så vi kan tro det vi leser.

Operasjoner gjenopptas i rekordfart på bakgrunn av mangelfull gjennomgang. Uønska hendelser oppstår og skjules. Jeg vil tro flere med meg tenker at det sannelig var grunn til uro for pasientsikkerheten ved sykehuset i Sandnessjøen.

Helsetilsynet har kommet fram til at Helgelandssykehuset ikke har hatt en systematisk overvåking av tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen, og har konkludert med at det foreligger brudd både på bestemmelser i spesialisthelsetjenesteloven og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Selvsagt har øverste ledelse i alle virksomheter et særskilt ansvar. Og må stå til ansvar. Men det er grunn til å spørre hva i all verden det er som over tid har foregått på sykehuset i Sandnessjøen. Helsetilsynet avdekker at fagpersoner og ledere i Sandnessjøen gjennom mange år har latt være å melde om unaturlige dødsfall og alvorlige hendelser, for bevisst ikke komme i et dårlig lys. Dette må være et skrekkens eksempel på hvordan pasientsikkerhet ikke ivaretas.

I samlerapporten som ble utarbeidet av fageksperter, som et ledd i forbedringsarbeidet med tarmkreftkirurgien, gis det ei tilrådning om at tykktarmskrefttilbudet i Helgelandssykehuset bør samles ett sted. For tida gjennomføres ingen planlagte tarmkreftoperasjoner på Helgeland. Når operasjonene tas opp igjen, synes det umulig å legge disse til enheten i Sandnessjøen. Uansett hvor mye begrepet «hovedsykehus» gjentas.

Det som avdekkes av Helsetilsynet skaper åpenbart hodebry for Helse Nord. Å belønne «hovedsykehuset», som har tilsidesatt pasientsikkerhet i årevis og som har skaltet og valtet etter eget forgodtbefinnende, med denne viktige delen av operasjonsvirksomheten, vil være en enda større skandale enn at Helgelandssykehuset kvittet seg med fagsjefen.

Som faktisk var den som tok tak i forholdene i Sandnessjøen.

Kommentarer til denne saken