Brukerutvalget ved HSYK: Gir overraskende tillitserklæring etter Helsetilsynets rapport i tarmkreftsaken

Helsetilsynets foreløpige rapport etter gransking og tilsyn ved Helse Nord og Helgelandssykehuset (HSYK) i tarmkreftsaken, ble nylig lagt fram av Helsetilsynet og omtalt i Rana Blad.

Rapporten er skremmende lesing for brukere, pasienter og pårørende ved HSYK. Noe av det som kommer fram i rapporten fra Helsetilsynet, er kort fortalt følgende: Ved sykehuset i Sandnessjøen har den lokale ledelsen unnlatt å opplyse den sentrale ledelsen om hendelser ved sykehuset som har satt pasientsikkerheten og tarmkreftpasienter i fare, noe som er et lovbrudd. Videre fastslår rapporten at det i tarmkreftsaken er ledersvikt over hele linja fra Helse Nord og ned til sykehuset i Sandnessjøen.

Tarmkreftbehandlingen flyttet fra Helgeland til Bodø

Den 11. juni har Rana Blad en artikkel om brukerutvalget ved HSYK, som holdt et ekstraordinært møte der tema var hvordan man kan rette opp at Nordlandssykehuset ikke ser ut til å ha kapasitet til å gi behandling som kreves innenfor de satte tidsrammer for pakkeløpet for tarmkreftpasienter fra Helgeland. Behandlingen av pasienter med den typen kreft ble som kjent flyttet ut av HSYK og til Nordlandssykehuset i Bodø.

Om det som var tema i brukerutvalgets ekstraordinære møte, står det blant annet følgende å lese på HSYKs hjemmesider under brukerutvalget, sitat: «Brukerutvalget har fokus på pasientsikkerhet. Vi har tillit til at Helgelandssykehuset i samarbeid med Nordlandssykehuset og Helse Nord løser denne saken slik at behandlingsfrister overholdes». Sitat slutt.

En rapport kan ikke overses selv om den er foreløpig

Det er lite sannsynlig at det som står i den foreløpige rapporten, ikke vil finnes også i den endelige rapporten når den kommer. Ingen, heller ikke brukerutvalget ved HSYK, kan se bort fra rapporten selv om den er foreløpig, den eksisterer. Også når brukerutvalget diskuterer hva som kan og bør gjøres for at behandlingen av tarmkreftpasienter fra Helgeland ved Nordlandssykehuset skal kunne skje innenfor de tidsrammer som gjelder for behandling av disse pasientene, må brukerutvalget ta innholdet i den foreløpige rapporten i betraktning. Blant annet gjelder det ledersvikten over hele linjen fra Helse Nord og til sykehuset i Sandnessjøen.

Urovekkende av brukerutvalget

Som tidligere kreftpasient og nå medlem i Kreftforeningen, er det urovekkende at brukerutvalget tør å ha tillit til at den ledelsen som ifølge rapporten har bidratt til at behandlingen av tarmkreftpasienter er flyttet fra Helgeland til Bodø med fatale konsekvenser for pasientene, er de rette til å ordne opp i sviktende behandling av tarmkreftpasienter fra Helgeland.

Håpe det beste

Til slutt: Det vil bli interessant å se hva brukerutvalget ved HSYK kommer fram til når utvalget får til behandling den endelige rapporten fra Helsetilsynet om tarmkreftsaken ved HSYK. Det vil det bli fulgt nøye med på. Vi kan bare håpe det beste av hensyn til pasientsikkerheten for nåværende og framtidige pasienter.

Gustav Arne Nyborg