Jobber med handlingsplan etter kritikk - ansatte reagerer sterkt på notat som er lagt fram