Rede på flyttefot: – Det er naturlig at vi flytter ut av bankens filialer