Regjeringen avslo før påske et framstøt fra Russland om møter om deres Sputnik-vaksine, skriver Aftenposten.

Russlands ambassade inviterte 8. februar regjeringen til et møte om Sputnik-vaksinen, viser dokumenter Aftenposten har fått innsyn i.

Næringsdepartementet takket for invitasjonen, men viste til at de er forpliktet til EUs vaksinesamarbeid.

Regjeringen pekte videre på at Sputnik-vaksinen har søkt det europeiske legemiddeltilsynet EMA om godkjenning.

(©NTB)