Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til Nasjonale turistveger: - I 2020 skal også anlegget på Sjonfjellet startes opp med sikte på å bli ferdig i 2021

Artikkelen er over 2 år gammel

I budsjettforslaget for 2020 som Samferdselsdepartementet la fram 7. oktober er Nasjonale turistveger omtalt slik: Det settes av om lag 150 mill. kr til Nasjonale turistveier i 2020. Nasjonale turistveger omfatter 18 veistrekninger med en samlet veilengde på 2 151 km. Satsingen styrker det norske reiselivsproduktet med en særegen attraksjon der kombinasjonen av landskap, kjøretur, arkitektur og kunst frister bilturister til å ha Norge som sitt feriemål, står det i en pressemelding fra Nasjonale turistveger.

Høsten 2020 vil trappebruen som forbinder Fossli og Fossetromma ved Vøringsfossen stå klar til bruk. Samtidig starter arbeidet med tilrettelegging og sikring på Fossetromma. Med regional og lokal med finansiering vil det være mulig å få fullført Vøringsfossen, Gjende og Torghatten på Helgelandskysten innen 2023.

I løpet av 2020 vil 161 prosjekter være gjennomført. Langs Nasjonal turistvei Valdresflye åpnes Flye 1389 for publikum sommeren 2020 sammen med Mefjordvær (Senja). Andre rasteplasser og utsiktspunkter som bygges i 2020 er Espeneset (Hardanger), Hestad (Gaularfjellet), Roni Horns installasjon (Havøysund), Ropeid (Ryfylke), Domen (Varanger), Knøskholmen (Helgelandskysten) og Oscarshaug (Sognefjellet). I 2020 skal også anleggene Tyrvefjøra (Hardanger) og Sjonfjellet (Helgelandskysten) startes opp med sikte på å bli ferdig i 2021.

Les også

Slik vil arkitektene at den nye rasteplassen på Sjonfjellet skal se ut: – Det blir en ny start

Til utviklingen av de store attraksjonene og andre samarbeidspunkter forutsettes det bidrag fra fylkeskommuner og kommuner på til sammen 15 mill. kr i 2020. Departementet vil i løpet av 2020 vurdere det videre arbeidet med Nasjonale turistveier.

Departementet vil i løpet av 2020 se nærmere på den samlede ressursbruken til Nasjonale turistveier og vurdere hvilken innretning denne skal ha videre. Det må også vurderes i hvilken grad Nasjonale turistveier bidrar til å oppnå de transportpolitiske målene i Nasjonal transportplan, ev. om midlene bør omprioriteres til andre formål som gir bedre måloppnåelse.

I gjeldende Nasjonal transportplan 2018–2029 er det forutsatt at Nasjonale turistveger skal framstå som en helhetlig attraksjon ved at det gjennomføres 46 nye prosjekter innen 2023. For å kunne nå dette målet er det i Nasjonal transportplan 2018 – 2029 forutsatt i gjennomsnitt 175 mill.kr/år den første seksårsperioden (i prisnivå 2020) til Nasjonale turistveger. Fra 2024 er satsingen redusert til om lag 100 mill.kr/år for å sikre drift, vedlikehold, fornying og videreutviklingen av de atten strekningene.

Samarbeidsavtalene med alle de berørte fylkeskommunene skal sikre god drift, vedlikehold og forvaltning av turistveiene, står det i pressemeldingen.

Kommentarer til denne saken