Flere kjørelærere for lastebil skal utdannes.

Regjeringen har gitt Nord universitet penger til å ta opp 25 ekstra studenter ved trafikkførerstudiet for tunge kjøretøy. Prøveordningen starter til høsten.

– Uten lastebilen stopper Norge. Derfor må vi sørge for at vi har nok sjåfører og da må vi også har nok kjørelærere for lastebil. I årene som kommer vil vi mangle lærere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

I tillegg til en økning av antall studieplasser ved Nord universitet, endrer de opptakskravene slik at personer med realkompetanse kan søke.

Målet er å lage en ny studiemodell for trafikklæreropplæringen med en egen toårig utdanning for å bli trafikklærer for tunge kjøretøy, skriver regjeringen.

Både Nord Universitet i Stjørdal og, Oslo Met – storbyuniversitetet utdanner i dag trafikklærere.