I en pressemelding fra regjeringen opplyses det om midlene.

- Regjeringen gir 15 millioner kroner til oppstart av omstillingsarbeid i Nesna. Midlene skal bidra til nye arbeidsplasser og styrke næringsgrunnlaget i kommunen.

Nesna kommune ønsker å komme hurtig i gang med omstillingsarbeidet, for å så raskt som mulig sikre nye, attraktive arbeidsplasser i kommunen. De ønsker blant annet å satse på industriutvikling, bærekraftig reiseliv og økt konkurransekraft i eksisterende bedrifter. Regjeringen støtter arbeidet Nesna nå er i gang med, og har besluttet å gi 15 millioner kroner i ekstraordinære omstillingsmidler til kommunen. Totalt vil regjeringen bidra med 56 millioner kroner til omstillingsprogrammet, står det i pressemeldingen.

– Målet med disse midlene er å skape nye, attraktive arbeidsplasser, og styrke næringsgrunnlaget i kommunen. Pengene vil gi lokalsamfunnet mulighet til å snu utviklingen i Nesna og legge til rette for et mer variert og fremtidsrettet næringsliv, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Det er lokalsamfunnet på Nesna som sitter med nøkkelen til egen utvikling. Omstillingsarbeidet skal derfor være lokalt forankret, og skje i samarbeid mellom Fylkeskommunen, kommunen, lokalt næringsliv og Innovasjon Norge. Gjennom omstillingsmidlene vil regjeringen bidra til at arbeidet kommer raskt i gang.

– Lignende omstillingsprosjekter har vist at det er mulig å få til endringer når hele lokalsamfunnet jobber sammen. Med omstillingsmidlene ønsker vi å legge til rette for at samfunnet i Nesna får flere bein å stå på, slik at det kan være et levende lokalsamfunn for fremtiden, sier Helleland, i pressemeldingen.

I tillegg til midlene fra regjeringen, har Nesna kommune vedtatt å gå inn med 12 millioner kroner. Regjeringen legger til grunn at også Nordland fylkeskommune vil bidra inn i omstillingsarbeidet.

- Pengene skal overføres til Nordland fylkeskommune, som får ansvaret for bruken av midlene i samarbeid med blant annet Innovasjon Norge og kommunen, står det i pressemeldingen.

Ordfører i Nesna kommune, Hanne Davidsen, er glad for regjeringens vedtak.

- Det er viktig at regjeringen ser den vanskelig situasjonen vi har kommet i etter vedtaket om nedlegging av Nord universitet sin virksomhet på Nesna. Status som statlig omstillingskommune gir oss mulighet til å beholde kompetanse gjennom å skape nye arbeidsplasser og utdanningstilbud. Vi registrerer at beløpet er mindre enn det vi har søkt om, og Nordland fylke og Innovasjon Norge anbefalte. Nesna kommune vil lese vedtaket nøye og vurdere hva vi kan gjøre videre, sier ordfører Hanne Davidsen (Ap)