Det er i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet det fremgår at regjeringen i en kongelig resolusjon har fastslått at Nord universitet skal tilby høyere utdanning på Nesna.

Følgene av denne resolusjonen er i klartekst at studiestedet ikke kan legges ned uten at dette er besluttet i statsråd. Altså fratas Nord universitet muligheten til å selv legge ned studiestedet de nå er pålagt å drifte.

– Det er et politisk ansvar at hele den norske befolkningen har tilgang på utdanning. Det tydeliggjør vi nå, og samtidig gir vi trygghet og forutsigbarhet til å bygge opp sterke fagmiljøer og utdanninger på Nesna, uttaler forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), og fortsetter:

– På Nesna har det vært lærerutdanning i 100 år og en fortsatt satsing er viktig for å sikre regionen flere dyktige lærere i årene som kommer. I tillegg ønsker vi at det over tid også kan utvikles andre studietilbud som er tilpasset kompetansebehovet i regionen.

Videre heter det i pressemeldingen at regjeringen mener at utvikling av tilbud for høyere utdanning for hele befolkningen er et politisk ansvar. Regjeringen vil nå tydeliggjøre dette og planlegger en ny universitets- og høyskolelov.

– Norge har behov for mer kompetanse og dermed at flere tar høyere utdanning innenfor de fleste disipliner i årene som kommer. For å sikre dette trenger vi å nå flere og en større andel av befolkningen med høyere utdanning fremover.