Regjeringen foreslår å øke barnetrygden med 300 kroner i måneden fra september neste år. Det utgjør dermed en økning på 3.600 kroner årlig.

Økningen gjelder for barn opp til fylte seks år og det er foreslått 413 millioner kroner til tiltaket i statsbudsjettet for 2021. Den totale prislappen blir anslått til 1,1 milliard kroner i året.

– Samlet gir det 7.200 kroner økning over to år, til barnefamilier. I tillegg fikk alle i 2019 en økning i barnetrygden på 1.000 kroner, den første økningen av barnetrygden siden 1996; totalt 8.200 kroner til småbarnsfamilier, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til VG.

Med økningen i barnetrygden innfrir regjeringen dermed det de forpliktet seg til i Granavolden-plattformen: Å øke den årlige barnetrygden med 7 200 kroner for barn opp til 6 år.

Økningen skal også komme sosialhjelpsmottakere med barn til gode. Derfor skal Arbeids- og sosialdepartementet heve de veiledende statlige satsene for sosialstønad i kategorien 0–5 år tilsvarende økningen i barnetrygden.

(©NTB)