– De regionale flyrutene er en viktig del av samferdselstilbudet i distriktene. Derfor har regjeringen vedtatt å styrke rutetilbudet og redusere billettprisene i de kommende FOT-utlysningene med avtaleoppstart i 2024, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård., i en pressemelding.

Billettprisene på FOT-rutene er i dag regulert gjennom maksimalt tillatte billettpriser, full fleksibel én veg. Disse blir halvert fra 1. april 2024 for rutene betjent med fly i Sør-Norge og Nord-Norge og for helikopterruta Værøy–Bodø fra 1. august 2024. Dette skal minske avstandskostnadene for både innbyggere og næringsliv. For å ta hensyn til en mulig vekst i etterspørsel vil kravene til setekapasitet økes der tallet på reisende er ventet å stige mest.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at dette vil gjøre det lettere og billigere å reise langs kysten.

– Lavere priser vil bedre hverdagen for mange på Vestlandet og i Nord-Norge, sier Vedum.

Prisene på de såkalte FOT-rutene, ruter der staten kjøper inn tjenestene for å sikre et tilbud, blir halvert fra 1. april 2024.

I tillegg skal det «legges bedre til rette» for mer tilgjengelighet fra Helgeland og nordover, og rutestrukturen skal endres i Finnmark og Nord-Troms.

Det har over flere år vært et lokalt ønske om tidligere landing i Bodø for rutene fra Helgeland, med tanke på mulighet for dagsreiser til universitetssykehuset i Tromsø. Regjeringen ønsker å imøtekomme dette for å bedre å legge til rette for pasienter og andre brukere av flyrutetilbudet nordover, står det i presseskrivet.

Flyruten Stord-Oslo tas også inn i FOT-ordningen. Når den nye avtalen trer i kraft 1. august 2024 blir maksimal billettpris på helikopterruta Værøy–Bodø halvert.

– I Hurdalsplattformen satte regjeringen seg et mål om lavere priser og flere avganger på kortbanenettet. Nå følger vi opp disse målene med konkrete tiltak, seier Nygård.

Etter pressemeldingen har flere politiske partier kommentert saken.

Rana Senterpartis ordførerkandidat Hilde Lillerødvann sier er veldig glad for at regjeringen nå foretar en betydelig satsing for å styrke rutetilbudet på de såkalte FOT rutene.

– For innbyggerne i Rana og Helgeland betyr dette blant annet en reduksjon i billettprisene, og at rutene fra Helgeland mot Bodø tilpasses rutetidskravene for å gi bedre tilgjengelighet til sykehuset i Tromsø. Flytilbudet er veldig viktig for å sikre oss som befolkning tilgang til effektive arbeidsreiser, utvikling av reiselivsnæringen, tilgang til helsetjenester, utdanning, privatreiser, i tillegg til frakt av post og tidskritiske varer. Spesielt for oss som bor i distriktene. Jeg er glad for at regjeringen leverer og har besluttet en betydelig styrking av rutetilbudet på flyrutene (FOT) som skal lyses ut i vår, med avtaleoppstart 1. april 202, sier Lillerødvann.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Mona Nilsen er også rask på labben med uttalelse:

– Nå har vi kjempet frem at prisen på de dyreste flybillettene skal halveres. Dette har vi jobbet med lenge i Nordland Arbeiderparti og vi er et lag som har fått til dette. Jeg er også glad for at det skal bli lettere å komme seg fra Helgeland til universitetssykehuset i Tromsø. Vi skal også øke kapasiteten på de rutene med størst etterspørsel uten at det skal gå utover kapasiteten til andre ruter.

Fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide, mener dette er en svært viktig beslutning for Nord-Norge.

– Den avgjørelsen regjeringen nå har kommet frem til kan bety forskjellen på om folk blir boende i nord eller ikke. Vi har jobbet for dette gjennom flere forskjellige regjeringer, både for å få flere avganger og billigere flyreiser. Nå gir den sittende regjeringen oss en halvering av maksprisene, som mest av alt vil være en stor lettelse for næringslivet vårt. Det betyr at vi nå kan sette klutene til på andre områder som er viktige for Nordland og Nord-Norge, sier fylkesrådslederen fornøyd.

FOT-ruter

Der markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud kan samferdselsdepartementet kjøpe flyrutetjenester for å sikre et godt flytilbud over hele landet. Disse flyrutetjenestene blir kjøpt etter en offentlig konkurranse blant flyselskapene, og blir pålagt såkalte forpliktleser til offentlig tjenesteyting (FOT) på flyruter, der det er krav til billettpris, kapasitet, frekvens og ruter.

Relaterte saker:

Les også

Flytilbudet i nord omtales ofte i festtaler som kollektivtilbudet vårt, men det behandles ikke slik. Det må planlegges slik at vi får en god interntrafikk