Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen vil også bygge to, kanskje tre nye storflyplasser i Nordland- Bodø, Rana og muligens Lofoten. De første nye flyplassene i landet siden Gardermoen i 1994

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De fleste har merket at samferdsel i Nordland er prioritert av dagens regjering. Det bygges som aldri før. Bevilgningene til Nordland i nasjonal transportplan er faktisk økt med hele 126 prosent.

Vi bor i et langstrakt fylke og er avhengig av gode veier og transportmuligheter for at det skal det være attraktivt å bo, jobbe og drive næring i hele fylket. Nå innfører regjeringen også en ny nasjonal tilskuddsordning for opprusting av fylkesveiene. 100 millioner avsettes allerede i neste års statsbudsjett. I tillegg kommer regjeringen i 2020-budsjettet til å øke bevilgninger til rassikring på riksveier med cirka 200 millioner kroner. Samferdselsbudsjettet har økt med 75% under dagens regjering, og nå tas det altså også grep for å hjelpe fylkene til å prioritere opprusting av fylkesveiene, noe Nordland Høyre har vært en pådriver for, og alltid også prioritert fylkesveiene i sine alternative budsjetter.

Å minske avstandsulemper som gir større lønnsomhet og utvikling, er kanskje det viktigste man kan gjøre for å stimulere til nyskaping og attraktivitet i Nordland. Det gir nye jobber, bosetting og inntekter til kommunene. Derfor har Nordland Høyre vært imot det rødgrønne fylkesrådets rasering av båt og fergetilbudet langs Nordlandskysten.

Regjeringen vil også bygge 2, kanskje 3 nye storflyplasser i Nordland- Bodø, Rana og muligens Lofoten. De første nye flyplassene i landet siden Gardermoen i 1994. Dette viser at regjeringen ser muligheter i Nordland. Med utviklingen vi også ser innenfor elektriske fly på kortbanenettet, så vil Nordland knyttes bedre sammen på tvers enn vi ser i dag. Kombinasjonen av større og mindre flyplasser vil utfylle hverandre og gjøre fylket som helhet mere attraktiv for etablering og bosetting i fremtiden, særlig blant de unge. En uslåelig kombinasjon i konkurranse med andre landsdeler

På jernbane planlegger regjeringen å oppruste Nordlands og Ofotbanen banen, bla med nytt signalsystem, ERTMS, som kommer fra 2021. Det vil øke både kapasitet og regularitet. Nytt anbud med svenske Sj gir dessuten ny muligheter og tilbud på jernbanen både for befolkning og næringsliv. Det gi økte muligheter for viderefrakt av gods og råvarer både sørover, østover og nordover, bla med etablering av Nord Norge linjen som skal videreføre gods fra Nordlandsbanen videre til Tromsø, noe regjeringen ga klarsignal til forleden.

Forøvrig har regjeringen etter råd fra bla Nordland Høyre nettopp besluttet å gjennomføre en Konseptvalgutredning (KVU) for hele transportbehovet i Nord Norge, rett og slett fordi vi ser behovet og etterspørselen etter enda bedre transportløsninger i Nordland. Det blir første gang det helhetlige transportbehovet i Nord Norge utredes samlet.

KVUén vil ta for seg flere temaer:

  • Få et helhetlig bilde i den videre satsningen i landsdelen
  • Vei, jernbane, sjøtransport og luftfart
  • Godstransport
  • Persontransport
  • Reiseliv
  • Miljø/klimaperspektiv
  • Trafikksikkerhet, ref. vinterens diskusjon
  • Teknologisk utvikling
  • Nordisk samarbeid på tvers av landegrenser
  • Sikkerhetspolitikk, forsvar og totalforsvar

Bedre samferdsel er avgjørende viktig for utviklingen i Nordland. Nordland Høyre satser derfor ekstra hardt på dette, og blir hørt av regjeringen. For å kunne fortsette det arbeidet trenger vi din stemme 9 september.

Godt valg!

Fylkesrådslederkandidat Beate Bø Nilsen, Nordland Høyre

Leder Grethe Monica Fjærvoll, Nordland Høyre

Kommentarer til denne saken