Gå til sidens hovedinnhold

Reindriver og kulturbærer i 40 år

Tom Lifjell har reindrift i blodet og han startet ut meget ung. Som 17-åring fikk han ansvar for 1000 rein og et stort reinbeitedistrikt. Han jobber også for samisk kultur og næring gjennom flere verv og har i mange år sørget for informasjon og kunnskap til andre om reindriftsnæringa, samisk levesett og historie, blant annet til flere skoleklasser. Men det er ikke kun rein livet handler om, Lifjell dukker blant annet smått opp som sportskommentator. Her er et utvalg historiske bilder av gammel og nyere dato, mest med Lifjell i fokus.

Du har nå sett Reindriver og kulturbærer i 40 år