I disse dager flytter Tom Lifjell flokken sin og han ber turgåere tenke seg om før de planlegger en utflukt i helga.

- Vi holder på med reinsanking flytter mye rein fra Raufjellet, Slagfjellet og Lappfjellet i helga . Derfor ber vi turgåere, enten på ski eller til fots, med eller uten hund, om å velge seg andre områder. Reinen kan bli skremt, og da vil den dra tilbake til de områdene den kom fra, og det kan bety at de kommer ned til bilvei, med alle de farene det kan medføre. Vi er på vei opp mot Kaldvatnet, men det vil ta tid så vi håper folk respekterer at vi forsøker å gjøre flyttingen på en sikrest mulig måte, sier Tom Lifjell.