Reisegarantifondet frykter at flesteparten av landets rundt 800 pakkereiseselskaper kan gå konkurs som følge av koronapandemien. Fondet etterlyser statsgaranti.

Så langt i år har 11 pakkereiseselskaper gått konkurs på grunn av koronasituasjonen. Uten en statsgaranti tror Reisegarantifondet at det kan gå mye verre, skriver Dagens Næringsliv.

EUs pakkereisedirektiv krever at slike selskaper må kunne stille en garanti til Reisegarantifondet som sikrer at forbrukerne får tilbake pengene for forskuddsbetalte reiser ved en konkurs.

Men i september sa det svenske forsikringsselskapet Nordic Guarantees opp omtrent samtlige garantier i Norden. Det rammet 63 medlemmer av Reisegarantifondet. Disse har ikke lov til å selge pakkereiser etter 1. desember i år dersom de ikke klarer å stille ny garanti.

Og i den situasjonen reisebransjen er i nå, kan det bli svært vanskelig å få til.

I et brev til Barne- og familiedepartementet ber Reisegarantifondet blant annet om en avklaring på om staten vil stille som garantist ut 2022 og anslår at det er behov for samlede garantier på rundt 1 milliard kroner.

– Vi aner ikke hva som vil skje nå ut over at garantimarkedet er blitt utrolig vanskelig som følge av risikoen. Og jeg ser symptomene på at en veldig stor andel av de mindre og mellomstore selskapene kan ryke nå hvis ikke garantisituasjonen løses, sier fondets daglige leder, advokat Aki Johannes Viitala, til avisen.

Næringsminister Iselin Nybø (V) har imidlertid vist seg noe lunken til å stille garantier etter at hun på spørsmål fra stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (A) tidligere i høst svarte at «det er utfordrende å bruke samfunnets ressurser for å sette opp økonomiske tiltak for å hindre dette i en situasjon som både er mer langvarig enn antatt og som muligens skaper varige endringer i forbrukernes preferanser».

(©NTB)