Det går mot høst/vinter og på to av anløpsstedene for hurtigbåt i Lurøy går de reisende en hustrig tid i møte. På Lovund har fylkeskommunen sagt opp tidligere avtale om kai og tilhørende tjenester, som ekspeditør og venterom. Hurtigbåten anløper nå ei nyetablert flytebrygge hvor det ikke kan lastes på land gods som tidligere og de reisende har ingen mulighet for å søke verken ly eller sette seg ned. På Tonnes har det også oppstått en situasjon, der venterom ikke lenger er tilgjengelig for de reisende. Tonnes er et sentralt knutepunkt for reisende i Lurøy og Rødøy. Her møtes hav og land og de reisende har ofte en del ventetid før neste buss/båt.

Det er ikke bare stusslig men sågar uakseptabelt å ikke ha et minimum av fasiliteter for de reisende langs vår værharde kyst tilgjengelig. Det er ekstra uholdbart for reisende med nedsatt funksjonsevne. Det er ikke rart om man føler seg annenrangs, sett opp imot oppvarmede venteværelser med toaletter og flotte buss skur i mer tettbygde strøk. Før i tiden tok fylket ansvar og de la sin flid i å tilrettelegge for reisende i tilknytning til hurtigbåt og ferje. Nå skal de reisende «fryses» ut.

Fylkespolitikerne burde vurdere om en slik diskriminering av reisende er akseptabelt. Dersom konklusjonen er at det ikke er det så må det tas nødvendige grep før kulda setter inn.

Lurøy Formannskap

Håkon Lund, Morten Olsen, Gro Irene Nergård, Nina Nordås Bentzen og Odd Even Pedersen