Rekruttskolealternativ i Vefsn presentert for toppolitikere: – Få steder kan trumfe vårt alternativ

Utenriks- og forsvarskomiteen har fått på bordet et tomodellalternativ som går på tvers av forsvarssjefens ønske. Vefsn kommune har presentert Drevjamoen.