Rektor Hansens åpningstale

Førstkommende tirsdag arrangerer Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland en nasjonal utdanningskonferanse på Nesna. Samme dag åpnes studieåret på Campus Nesna, slik det har blitt gjort hvert eneste år siden 1918. Forskjellen i år, fra de 102 gangene studieåret har blitt åpnet før, er at det skal hilses til studenter som «egentlig» ikke skal være der. Det skal hilses til studenter som har fått stempelet som annenrangs.  Det skal hilses til ansatte som ikke vet hva de kommende årene bringer. Og det skal hilses til en vertskommune i krise.

De ansatte har gjennom sine tillitsvalgte gitt uttrykk for at rektor Hanne Solheim Hansen kanskje helst burde holde seg vekke, en anmodning som den gode rektor har sett bort fra. Og kommer.

Så hva burde rektoren faktisk si i en slik situasjon?

For det første burde Hansen komme med en uforbeholden unnskyldning til studentene fra talerstolen i sin åpningstale. Rektoren bør trekke tilbake hvert eneste ord av det hun tidligere har uttalt, for det er overhodet ingen sannhet i at Nesnastudentene er dårligere kvalifisert, eller blir dårligere lærere enn ved andre campus, verken hos Nord eller andre steder i Norge. Dette er blitt grundig tilbakevist en rekke ganger.

Deretter bør rektoren komme med en garanti. Rektor Hansen må faktisk garantere at de studentene som starter opp på utdanningen i høst, faktisk får fullføre sitt studium på Nesna, slik de måtte forvente da de søkte om opptak.

Rektoren bør videre slå fast at det overhodet ikke blir aktuelt med en nedbygging av de studiene som starter opp nå til høsten, som på noen måte kan ramme studenters mulighet til å gjennomføre studiet på Nesna. Hun bør understreke at det ikke skal komme økonomiske argumenter for å flytte fagstudier som kan ramme studentene.

Gjør hun faktisk dette, så kan i hvert fall studentene konsentrere seg om det de skal, nemlig å bli best mulige lærere, for Helgeland og distriktsnorge.

Det kommer til å bli en utfordrende høst. For studenter og ansatte. Men også for Nord-ledelsen og for regjeringa. 30 september er det høring på SVs dok8-forslag om å reversere nedleggelsen av Nesna og Sandnessjøen, og om å faktisk oppfylle intensjonene i fusjonsvedtaket. Dette forslaget skal behandles i Stortinget senere i høst.

En klok rektor vil bruke anledningen på tirsdag til å ta ned konfliktnivået. Foreløpig er det ingenting som tyder på at så kommer til å skje.

Marius Meisfjord Jøsevold,
Gruppeleder, Nordland SV