Renate Larsen i Helse Nord: – Vi har ikke sagt at det skal være et stort og et lite sykehus, men det er føringer om at hovedsykehuset skal ha størst bredde og tyngde på fagfunksjonene

– Flere funksjoner er foreslått lagt til hovedsykehuset i Sandnessjøen, men endelige avklaringer skal gjøres i konseptfasen. Jeg fullt klar over at spesielt begrepet «hovedsykehus», kan gi rom for fortolkninger, sier styreleder i Helse Nord Renate Larsen.