Renate Larsen om årsaken til at brevet fra 333 ansatte ved sykehuset i Rana ikke står på dagsorden til Helse Nord-styret: – Det tar tid å gå grundig gjennom innholdet