Gå til sidens hovedinnhold

Retten til fotball: Hvis det beste tidspunkt for å starte denne verdidebatt var for en tid tilbake, er det nest beste tidspunktet å starte i dag!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Retten til fotballen.

I 2008 spilte over 77.000 nordmenn mellom 12 og 19 år fotball. Ti år senere er tallet nede i 69.000. Når vi tar hensyn til befolkningsvekst, er det prosentvise fallet enda større. Det siste året med Covid-19-pandemi, har bidratt til en økning i frafallet. Norges Fotballforbund (NFF) anslår at så mange som 20.000 barn og unge landet rundt har sluttet med fotball i perioden mars til september 2020 (NFF). Situasjonen rundt Covid-19-pandemien holdes utenfor her, men den viser en sårbarhet som idretten må ta innover seg.

Det kan være flere grunner til at barn har forlatt fotballen de siste årene, men uansett hvordan man ser på utviklingen, må oppgaven være å endre på denne trenden. Barne- og ungdomsfotballen er unik, da det er her de grunnleggende ferdighetene og verdiene kommer på plass. Og det er nettopp ferdighetene og verdiene til barna som er viktige for deres ønske om å være en del av fotballen på sikt. Det betyr at det grunnleggende utviklings- og verdiarbeidet innen barne- og ungdomsfotballen må gjøres sentralt for aktiviteten på fotballbanen, hvis vi skal holde på spillerne i årene fremover.

Spilleren i sentrum

Det er ikke uvanlig å møte et stort fokus på prestasjon og resultat i barne- og ungdomsfotballen. Det har den konsekvens at leken og kreativiteten til barna kommer i bakgrunnen. Ofte er det presset fra ambisiøse trenere og foreldre som skaper dette misforståtte fokuset. Dette må vi bort fra, men hvordan?

Dansk fotball jobber nå med implementeringen av en strategi for verdens beste barnefotball. Utgangspunktet for strategien er FNs barnekonvensjon og barns rettigheter. Det er ikke nytt at barn har rettigheter eller å synliggjøre at de har. Det som er nytt er at dansk fotball tar de i bruk der de skal sikre:

• Grunnleggende rettigheter for fotballbarn

• Alle fotballbarns rett til utvikling

• Alle fotballbarns rett til beskyttelse

• Alle fotballbarns rett til å delta, slik som innflytelse, deltakelse og ytringsfrihet.

Dansk fotball har med sin nye strategi satt behov og utvikling til barn i sentrum. Det betyr at alle fotballbarn gis like muligheter og positive opplevelser hver gang de spiller fotball.

Den danske strategien sikrer barnas rett til å være fotballspiller, være forskjellig fra alle andre, være sosial med de andre spillere, sikre gleden ved fotballen, og få utvikling – alt sammen sikret av grunnleggende verdier innen barne- og ungdomsfotballen.

Dette er verdier som må praktiseres på fotballbanen og komme inn under huden til alle som driver innen fotball. Jeg trur det er helt nødvendig at norsk fotball i større grad beveger seg i samme retning, hvis vi skal løfte fotballen i årene fremover. Vi må bort fra fokus på resultat og prestasjon, bort fra fotballen på de voksnes premisser, og få inn en mye større grad spiller- og utviklingsorientert tilnærming.

Belgisk fotball, (pt. nr. 1 på FIFA rankingen), har skjønt att forskjellighet i laget er en realitet. Den samme størrelse passer ikke på alle innen Belgisk fotball: ikke på treningsøkter, ikke i kamper, og ikke i trenernes personlige profil. For å løse denne utfordringen tok det belgiske fotballforbundet for noen år tilbake beslutningen om å endre hele fotballen til en mye mer skreddersydd tilnærming. Sagt på en annen måte, nå tilpasser den belgiske trener seg spilleren, ikke omvendt!

Rett til utvikling?

Alle barn og ungdommer har rett til utvikling, hvis de vil! Det er viktig med en nyansering av utvikling, det er ikke alle spillere som vil den samme grad av trening for å utvikle seg. Men det er trenerens, den voksne sin oppgave å sikre utvikling. Det burde rammes inn i en svær ramme på hver enda fotballbane, att utvikling er viktig for å holde på og motivere spillere, og unngå frafall. Kan vi forvente at spillere som trener 3-4 gange i uka skal utvikle seg hvis ikke han/hun får feedback fra kamp? Nr. 1 på listen over årsaker til frafall er et dårlig, - eller fravær av-, kamptilbud. Tør og kan vi være så tøffe å mene at alle spillere skal sikres utvikling og at alle som stiller på kamp skal ha minimum en omgang, hvis spilleren ønsker det?

Med spilleren i sentrum anerkjenner vi, at barn og ungdom har forskjellige behov, at barn og ungdom må få gleden ved å spille fotball uansett om de: er gode, men ikke vil satse, har gode ferdigheter og vil satse på eliteidrett, har begrensede ferdigheter og vil satse, eller har dårlige ferdigheter og ikke vil satse. Søren Kierkegaards traf med sine ord spillerutviklingen ganske presist: «At man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske til et bestemt sted, først og fremst må passe på å finne ham der hvor han er og begynne der.

Vi trenger en grundig diskusjon om frafallet innen idretten og fotballen og vi er nødt til å ta verdidebatten. Dagens barne- og ungdomsfotball er krevende på nye måter og må over på et nytt spor, hvis vi skal unngå frafallet i fremtiden. Dagens trenere og klubber må, som tidligere generasjoner av klubber og trenere, møte utfordringen på den best mulig måte. Hvis det beste tidspunkt for å starte denne verdidebatt var for en tid tilbake, er det nest beste tidspunkt å starte i dag!

Alle innen fotballen har en forpliktelse til å sørge for livslang fotballglede!

Allan Berg

Forelder, trener og oldboysspiller

Kommentarer til denne saken