Overførte 86.000 kroner til sin egen konto

Artikkelen er over 5 år gammel

Kasserer dømt for underslag.

DEL

En person i 40-årene fra Rana er i tingretten dømt til 30 timer samfunnsstraff for økonomisk underslag.

I egenskap av rolle som kasserer i en organisasjon overførte vedkommende drøyt 86.000 kroner fra sammenslutningens konto til sin egen konto.

Siktede har erkjent forholdet, og saken gikk som en tilståelsesak i tingretten.

Retten sier i dommen at underslaget markerte et klart brudd på den tilliten vedkommende var gitt gjennom sitt verv som kasserer.

Retten har gitt domfelte en betydelig strafferabatt. Retten karakteriserer som uforståelig hva som skulle forsvare hvorfor saken ble liggende 15 måneder fra vedkommende ble avhørt til siktelse i saken ble tatt ut.

Dette er tidsbruk som ikke kan klandres siktede, og retten har derfor valgt å sette straffen til 15 timer mindre enn påtalemyndighetens straffeforslag.

Artikkeltags