Tidligere i år fikk Avinor oppdraget med å overta byggingen av ny flyplass i Mo i Rana. Det er bevilget 1,5 milliarder gjennom Nasjonal Transportplan, resten skal finansieres som et spleiselag lokalt.

Blant annet skal Rana kommune bidra med 300 millioner kroner. Næringslivet er villige til å gå inn med tilsvarende sum for å sikre rask oppstart av nye Polarsirkelen lufthavn. På grunn av korona-krisen har kommunen nylig forpliktet seg til å øke sin andel til 450 millioner kroner.

Likevel har det den siste tiden oppstått usikkerhet rundt Avinors vilje til å overholde fremdriftsplanen for bygging av ny storflyplass på Helgeland. Dette er tvil som bør ryddes raskt av veien. Nå handler det om å få på plass en endelig investeringsbeslutning i revidert nasjonalbudsjett. Da kan Avinor benytte seg av byggekontraktene mellom Polarsirkelen Lufthavn og Peab/Hærhe som allerede er fremforhandlet.

De færreste har unngått å legge merke til at det er regional strid om etablering av den nye stamflyplassen på Helgeland. Det vil alltid være motstridende interesser når store investeringer skal gjøres. Men det kan uansett ikke få overskygge det som er riktig svar og overordnede hensyn, både for landsdelen og nasjonen.

Helgeland er til tross for et lønnsomt næringsliv og rike industritradisjoner en del av Nord-Norge som sliter med synkende folketall og lav tilflytting. Det er stort behov for impulser som kan øke attraktiviteten og gi vekst og framtidstro.

Ny flyplass er en helt avgjørende del av dette bildet. Desto flere kontaktpunkter mellom Nord-Norge og verden, desto bedre vil det være.

Ny stamflyplass betyr også direkteruter mellom Tromsø og Rana. Det vil styrke forbindelsene mellom Helgeland og Tromsø. Ikke minst vil det kunne gi mer kraft til samhandlingen mellom Helgeland og landsdelens to største fellesinstitusjoner, Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Det er nå 13 år siden ildsjelene i Rana la frem sine planer om flyplass. Med sine 26.000 innbyggere har Rana i mellomtiden blitt Nord-Norges tredje største by. Det er likevel den eneste regionen i landsdelen som mangler en stor lufthavn. Ventetiden må nå være over. Gründerne i Rana fortjener at drømmen blir virkelighet. Det vil hele Nord-Norge tjene på.