Fra 1. april 2024 kutter vi kraftig i billettprisene på ruter fra og til 24 av distriktflyplassene våre. Flyplasser som Rana.

Ved fremleggelsen av nyheten spurte NRK sin reporter meg om hvorfor det er riktig å bruke skattebetalernes penger på dette.

Svaret er fordi vi er et land. Et land som blir sterkere og bedre å leve i av at vi gjør det mer tilgjengelig for hverandre.

Det er i vår felles interesse at resten av landet har et godt kollektivtilbud til hele Nord-Norge. For flytilbudet er en viktig del av kollektivtilbudet i store deler av landet.

Rimeligere billetter vil gjøre det lettere å reise for studenter som skal hjem, næringsliv som skal bygge landet, turister fra inn og utland som vil se hele landet eller folk i nord som vil bruke tilbudet i hovedstaden.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet går inn for å halvere maksprisen på alle FOT-rutene. FOT-rutene er i stor grad rutene som går på kortbanenettet. Fra før har vi gjort en rekke fergestrekninger gratis, og halvert fergeprisene på alle øvrige fergestrekninger i hele Norge. Vi har også redusert veibruksavgiften for å kompensere for økningen i CO2-avgiften, og økt pendlerfradraget.

Disse grepene gjør vi fordi kontakt mellom folk legger til rette for verdiskaping og gode liv over hele landet. Norge er et langstrakt land, med store naturressurser over hele landet. Naturressurser fellesskapet nyter godt av. Da skal også fellesskapet lage gode ordninger for alle deler av landet vårt.

Fra tid til annen kan vi politikere gå for høyt på banen i vår iver etter å gjennomføre politikken vi brenner for. Jeg vil derfor understreke at maksprisen ofte er lik prisen på det vi kjenner som en fullt fleksibel billett. Krav til makspris er virkemiddelet vi har i utformingen av FOT-anbudene – derfor er dette den konkrete effekten jeg kan peke på, men halvert makspris vil og føre til en kraftig reduksjon i de rimeligere billett-typene.

Vi tror på nærhet. Derfor kutter vi i flybillettprisene i jobben med å bygge hele Norge.

Trygve Slagsvold Vedum

Finansminister og partileder for Senterpartiet