Rockens hus er foreslått nedlagt: - Et forslag om nedlegging av dette viktige stedet for mange i alle aldersgrupper synes lite gjennomtenkt og meningsløst

Av
DEL

Leserbrev Rockens hus er foreslått nedlagt i kommunens budsjett. Argumentene er at «bruken av huset ikke treffer målgruppen barn og unge», og at opprusting av huset til standarden for alle kommunale nybygg beregnes til 10 millioner. Tom Hillestads velformulerte innlegg i Rana Blad 12.11.20 for å beholde Rockens hus på Hauknes fortjener oppmerksomhet og bred støtte. Saken har ikke bare lokal interesse, men løfter fram kjente problemstillinger når politikere skal vurdere budsjettmessig hva som regnes som viktig og mindre viktig.

Sykehus, skole, industri osv., blir ofte målt mot kultur. Kultursektoren kommer alltid dårlig ut, fordi kunst og kultur ofte blir sett på som unyttig «pynt», som helst ikke skal koste noe. Holdningen til betydningen av kultur speiles ofte i kommunens budsjetter.

Gjennom et langt liv i utdanning og som utøvende musiker har jeg erfart at kultur og den estetiske dimensjon i livet ofte blir en salderingspost når det er snakk om budsjetter. Bevisstheten om betydningen av et godt nærmiljø, som tar vare på og utvikler potensialene til våre unge, synes liten blant politikere generelt. Derfor burde forslaget om nedlegging av en viktig formende kulturbærer i lokalmiljøet engasjere mange. Bevaringen av selvorganiserte og selvdrevne «biotoper»; leveområder som på sikt vil ha stor betydning for utvikling av et lokalsamfunn der opplevelsen av å være medskapende og dermed ansvarliggjort blir avgjørende. Et vidt og favnende blikk for den kulturelle dimensjon er svært viktig, særlig hos politikerne.

De ulike kultytringene blir ofte gitt svært forskjellig støtte, alt etter hvilken status de har hos myndigheter og media. Den musikkulturen man finner hos ungdom flest i en bestemt tid, er ofte langt fra det politikere regnes som støtteverdig. Derfor er det avgjørende for en mangfoldig utvikling av kultur generelt at det gis vekstvilkår for uttrykk som treffer ungdommen, men som også gir næring til perspektiver utover det enkelte musikkutrykk.

Hillestads artikkel beskriver Rockens hus for mennesker i alle aldre med et inkluderende og levende miljø på tvers av generasjoner. Ordet kultur betyr å dyrke eller pleie. De som driver med blomster vet hva dette innebærer av arbeid, og ikke minst gleden over å se fruktene av anstrengelsene når plantene står i full blomst.

Jeg vokste opp i Åga og gikk mine siste folke-skoleår på det som nå heter Rockens hus. På 1950-tallet var det ikke mange møteplasser for ungdom der en kunne utvikle sine evneprofiler. Imidlertid, et levende nærmiljø eksisterte, noe som ga næring til mine talenter. For min del var dette miljøet av helt avgjørende betydning for mitt senere liv. Med den fragmentering av musikk og samfunn som skjedde på 1980-tallet og utover, ble det behov for å opprette mer organiserte møteplasser, særlig for ungdom som da kunne dyrke «sin» kultur, slik Kulturetaten i Rana fikk til med Rockens hus.

Et forslag om nedlegging av dette viktige stedet for mange i alle aldersgrupper synes lite gjennomtenkt og meningsløst. Husets standard hevdes å være god, i tråd med gjeldende brannforskrifter og krav til husets elektriske installasjoner. Opprusting på 10 millioner kontra nedlegging høres ikke overbevisende ut. Bevar denne kulturelle og viktige møteplassen.

Bjørn Alterhaug, professor emeritus ved NTNU og utøvende musiker

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken