Det er sendt ut varsel om snøskredfare, faregrad rød, for Helgeland og Svartisen gjeldende fra onsdag.

For resten av Nordland er det foreløpig varslet faregrad 3, oransje nivå, men dette kan forventes å øke til faregrad fire avhengig av temperatur- og nedbørsutvikling kommende dager. Dette melder Statsforvalteren i Nordland i en pressemelding.

Det ventes fra onsdag av økende temperatur med plussgrader i store deler av fylket kombinert med nedbør i form av regn.

I januar og februar har det vært en spesiell værsituasjon med mye barfrost, etterfulgt av en til to uker med en god del snø. Statsforvalteren vil derfor gjennom en pressemelding minne på noen utfordringer som kan dukke opp de nærmeste dagene:

Flomfare og isgang: Gjennom barfrostperioden har isen i mange mindre vassdrag svellet kraftig opp. Dette gjør at nedbør og smeltevann vil kunne renne oppå isen inntil isen enten løsner eller vannet finner seg en vei under isen. Dette vil kunne føre til lokale oversvømmelser og at bekker kan ta nye veier.

Det er også en mulighet for isgang i større vassdrag. Her vil is kunne styve seg opp og lage oversvømmelse.

Overvann: Barfrosten har gjort at en god del stikkrenner har frosset. Dette kan medføre lokale oversvømmelser på veier og i verste fall at bekker tar nye veier.

Snøfallet den siste uken med påfølgende brøyting og snømåking har ført til at mange sluker i bynære strøk ligger under snøen. Statsforvalteren vil i løpet av tirsdag gå ut med informasjon der vi ber om at innbyggere ser til sluker i boligområder og rydder disse for snø. Dette for å forhindre overvann og for å avhjelpe teknisk etat i kommunene.

- Vi ber dere følge med på værutviklingen i uken som kommer nå, skriver Statsforvalteren.