Rødøy kommune ønsker å ta imot og bosette flyktninger fra Ukraina.

– Formannskapet i Rødøy tar sterkt avstand fra Russlands brutale, militære angrep på Ukraina. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og får svært dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina, spesielt barn og unge. Millioner av mennesker er ifølge FNs høykommissær for flyktninger drevet på flukt fra hjemmene sine og fra landet sitt, opplyser kommunen på sin hjemmeside.

Alle kommuner i Norge ble av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI, bedt om å kartlegge kapasitet og tilgjengelighet for rask bosetting av flyktninger innen 10. mars.

Formannskapet i Rødøy ønsker å legge forholdene til rette for at flyktninger fra krigen i Ukraina kan komme til kommunen.

– Ut ifra kartlagt kapasitet har formannskapet vedtatt at kommunen kan ta imot og bosette 25 flyktninger. Formannskapet er innforstått med at dette antallet må justeres opp dersom situasjonen tilsier det.

Med tanke på økt kapasitet for midlertidig innkvartering (mottak) og varig bosetting i form av boliger, oppfordrer formannskapet eiere av private boliger og lokaler om å ta kontakt med kommunen så snart som mulig.