Rødøy har inngått avtale, blir en del av Bodø

Av og
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

[AVISA NORDLAND] Sju kommuner har inngått intensjonsavtale om å slå seg sammen. Tirsdags ettermiddag innkalte de pressekonferanse.

De sju kommunene er Røst, Værøy, Steigen, Rødøy, Bodø, Gildeskål og Saltdal. Den nye kommunen blir på over 62.000 innbyggere.

Nå skal de seks kommunestyrene og Bodø bystyre behandle avtalen. I tillegg blir det folkeavstemninger og informasjonmøter. Alt skal skje før 1.juni.

En ny storkommune kan da bli opprettet fra 1.januar 2020.

Kommunene har forhandlet siden i midten mars. Selv om de har inngått en intensjonsavtale er det ennå et stykke igjen. For nå er det opptil hvert enkelt kommunestyre å godkjenne avtalen, skriver Avisa Nordland.

Før 1. juli 2016 skal alle landets kommuner ta stilling til om de skal slås sammen eller fortsette som egen kommune. Det betyr at den eventuelle intensjonsavtalen må behandles i hvert enkelt kommunestyre før den dato. Da må kommunene ha fattet et likelydene vedtak.

Tirsdag var det flere møter mellom administrasjoner og politisk ledelse, samt fagforeinger.

Avtalen innebærer at den nye storkommunen skal hete Bodø. Og det ble bestemt at administrasjonen skal ligge i Bodø.

Fra underskriving avintensjonsavtalene.

Fra underskriving avintensjonsavtalene.

Her er avtalen de sju kommunene har inngått (ekstern lenke).

Bodøordfører Ida Pinnerød omtaler den nye kommunen som Nye Bodø.

- Jeg hadde i mine tanker om at dette ble krevende og vanskelig. Men det har gått veldig mye bedre enn jeg hadde troid. Det er veldig spennende å få legge fram plattformen for en livskraftig storkommune som må være den vakreste i hele Norge, sa ordfører Bodøs ordfører, Ida Pinnerød.

Det ble holdt en kort pressekonferanse på rådhuset i Bodø da avtalen var et faktum.

Der ble avtalen signert av samtlige sju ordførere.

Men Fauske kommune er altså ikke involvert. Heller ikke Beiarn kommune er med i plattformen.

- Vi er åpne for at andre kommuner kan slutte seg til denne avtalen, men da må de godta avtalen i sin helhet, sa Pinnerød

Før 1. juli 2016 skal altså alle landets kommuner ta stilling til om de skal slås sammen eller fortsette som egen kommune. Det betyr at den eventuelle intensjonsavtalen må behandles i hvert enkelt kommunestyre før den dato. Da må kommunene ha fattet et likelydene vedtak.

Usikre

Hvor sikre er så ordførerne på at de får med seg politikerne og folket?

Ordfører Asle Schrøder i Steigen kommune er ikke sikker.

– Jeg representerer jo Senterpartiet og vi er i utgangspunktet skeptiske. Men avtalen ble bedre enn jeg trodde. Det dreier seg spesielt om lokalstyret, vi får bra mye vi skal ha sagt. Det blir også direktevalg til lokalstyrene, sier Schrøder til Avisa Nordland.

Avtalen sier at et felles bystyret skal bestå av 35 representanter. Men for hver kommune som blir i sammenslåingen øker antall representanter med fire.

Både Værøy og Røst har signert.

Begge skal ha rådgivende folkeavstemning.

– Men vi har vel tidlig valgt side. De siste to generasjonene på Røst har hatt lite med Lofoten å gjøre, sier ordfører Tor Arne Andreassen.

Ida Pinnerød er helt åpen om at hun ikke har diskutert denne historiske saken med sine partnere i posisjonen i Bodø.

– Det er uforutsigbart hva bystyret vil si. Nå blir det viktig å høre på de innspill som kommer. Nei, jeg har ikke diskutert denne saken med resten av posisjonen, sier hun.

Arbeidsplasser

Også administrasjonene i kommunene og fagforeningene har vært med i samtalene i forkant av inngåelsen av avtalen.

I avtalen står det at arbeidsoppgaver for kommunenes ansatte kan bli endret og at arbeidsplasser kan forsvinne. Men det står også at ingen vil bli sagt opp som en konsekvens av at det etableres en ny kommune.

Her er de viktigste punktene i avtalen:

Politisk styring

En viktig del av reformen er ønsket om å styrke lokaldemokratiet. Et levende lokaldemokrati hvor innbyggerne opplever at de har medvirkningsmuligheter, og hvor de benytter denne muligheten, vil være viktig når en ny kommune skal dannes.

Utfordringen med større kommuner er økt geografisk avstand innen kommunen, både for innbyggere, ansatte og politikere. Dette gir frykt for tap av stedsidentitet, tap av kommunale tjenester og arbeidsplasser i distriktene, dårligere lokalkunnskap hos saksbehandlerne og mindre engasjement og politisk involvering fra innbyggerne.

Denne politiske plattformen skal bidra til å begrense slike ulemper.

Formannskapsmodellen benyttes i den nye kommunen.

Det nye kommunestyret skal bestå av 35 representanter + 4 representanter for hver kommune som slutter seg til avtalen. (Eksempel Bodø og Røst blir 35+4+4 = 43 representanter).

Det skal opprettes kommunedelsutvalg som velges ved direkte valg.

Ordningen evalueres etter første kommunestyreperioden.

Transport og bysenter

Transport- og samferdselstilbudet skal legge til rette for verdiskaping i hele kommunen og at folk skal kunne bo der de bor. Det skal legges til rette for dagpendling med båt, buss og tog.

Det er kan skilles mellom tre typer sentre i kommunen

Bysenter: Bodø

Lokalsenter: tidligere kommuners adm. sentrum eller største tettsted

Nærsenter: mindre sentrum i kretsene.

Avgifter

Engangsstøtte ved kommunesammenslåing er 30 millioner. Reformstøtte vil være inntil 60 millioner avhengig av hvor mange kommuner som ønsker å slå seg sammen. Disse pengene vil gå til arbeidet med sammenslåing, omorganiseringskostnader og å sikre et likeverdig tjenestetilbud i kommunen. Det forutsettes at det bevilges tilstrekkelig midler og etablerer en moderne IKT struktur i den nye kommunen.

Kommunale avgifter og eiendomsskatt skal harmoniseres i den nye kommunen.

Investeringer

Tiltak nedenfor skal prioriteres ved bruk av reformpenger og investeringer i den nye kommunen.

Felles: Vann og avløp, IKT infrastruktur, velferdsteknologi

Bodø: Samferdsel ny kommune

Gildeskål: Samferdsel ny kommune, bolig og næringsarealer

Rødøy: Bygge dagsenter/VTA, frivillighetssentral m.m., svømmehall Jektvik 25m

Røst: skole/opplevelsessenter, havneutbygging – kaier, sykehjem – utvidelse

Saltdal: Slipen scene/kulturkontor, servicebygg/helsesenter idrettsanlegg

Steigen: Barnehage Nordsteigen og hurtigbåtanløp/kai Leinesfjord

Artikkeltags