Ordføreren gir kommunen gratis tomt

Ordfører Olav Terje Hoff skal ikke ha noe for tomta i Jektvik dersom den blir brukt til nytt helsehus.