Gå til sidens hovedinnhold

Rødt i åpent brev: Få, om overhodet noen personer og institusjoner har gjort en dårligere og mer ødeleggende jobb for Helgeland enn rektor Hanne Solheim Hansen

Åtte lokallag av Rødt vil fjerne rektor ved Nord universitet fra den eksterne referansegruppen til Helgelandssykehuset. Les åpent brev.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Til styret ved Helgelandssykehuset, ved styreleder Arne Benjaminsen, og til administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdóttir.

Helgelandssykehuset kunne den 17. november annonsere at de har opprettet en ekstern referansegruppe, et rådgivende organ for administrerende direktør og styringsgruppa i Helgelandssykehuset, som skal gi råd og innspill, og sørge for strategier og prinsipper for samarbeid, deriblant innen tema som utdanning og næringsliv. Blant medlemmene i denne gruppa finner vi rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen.

Få, om overhodet noen personer og institusjoner har gjort en dårligere og mer ødeleggende jobb for Helgeland enn nevnte rektor. Nord universitet, under rektor Hansens ledelse, har på rekordfart klart å rasere lærerutdanningstilbudene i regionen til et skinntilbud uten infrastruktur, lokaler eller fagstab, der omlag halvparten av den fysiske undervisningen vil foregå i Bodø. Under rektor Hansens ledelse la Nord universitet ned sykepleierutdanninga i Sandnessjøen, med den argumentasjon at hovedsykehuset på Helgeland kom til å bli lagt til Mo i Rana – en profeti som ikke gikk i oppfyllelse. Det fremstår som en merkelig avgjørelse å planlegge studiestedstruktur på bakgrunn av slike antakelser. Den ene positive tingen rektor Hansen har gjort for Helgeland, er at hun har klart å samle hele regionen, og det meste av fylket forøvrig, imot seg, der vi har stått samlet i synet på at nedleggelsene av studietilbudene som tidligere var i regi av Høgskolen i Nesna, var feil, og må reverseres. Nord universitet og rektor Hansen satser ikke på Helgeland. Rektor Hansen innstilte ovenfor styret ved Nord universitet å legge ned sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. Allerede i mai 2019 kunne Rana Blad melde om at Helgelandssykehuset, med Gunnlaugsdóttir i spissen, sammen med de 18 kommunene i regionen, ikke ønsket å ta imot praksisstudenter fra sykepleierutdanninga fra Nord universitet dersom de lokale utdanningstilbudene opprettholdes på Helgeland. På bakgrunn av denne nedleggelsen har Helgelandssykehuset invitert inn VID til å opprette ny sykepleierutdanning i Sandnessjøen. Gjennom nedleggelsen har nemlig rektor Hansen og Nord universitet svekket grunnlaget for rekruttering av fagfolk til sykehuset der.

Les også

Tre kvinner og seks menn inngår i den eksterne referansegruppa knyttet opp til konseptfasen til Nye Helgelandssykehuset

Lovdata skriver i en artikkel om habilitet at en person er ugild, eller inhabil, når det foreligger omstendigheter som kan svekke tilliten til hennes upartiskhet. En person som har egeninteresse i utfallet av en sak bør ikke behandle eller avgjøre en sak, og hun bør heller ikke utrede eller forberede den. (https://lovdata.no/artikkel/regler_om_habilitet/55) Forvaltningslovens § 6 beskriver også at en offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse i en forvaltningssak, når særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet.

Rektor Hansens framferd på Helgeland viser en merittliste bestående av nedbygging, manglende utredninger, feilinformasjon og grunnløse profetier. Hun vil dra fordel av å kunne påvirke Helgelandssykehuset, ikke for regionens beste, men for å imøtekomme sine egne interesser hva gjelder studiestedstruktur. Så langt har hun ikke vist seg villig til å tilpasse egen organisasjon eller argumentasjon etter regionens behov eller virkelighetens forhold, men hun har heller tilpasset virkeligheten for å stemme med sin egen nedbygging av regionen. Hennes handlinger i regionen har resultert i at den allmenne tilliten til henne, og troen på at hun vil Helgeland godt, er kraftig svekket, og hennes posisjon i Helgelandssykehusets referansegruppe vil svekke tilliten til hele gruppa.

Helgelandssykehusets avgjørelse om å opprette en ekstern referansegruppe vil kunne gi mange fordeler på veien til å løfte Helgeland inn i framtida. Gruppa vil likevel kunne tjene regionen mye bedre, dersom rektor Hansen ikke er en del av den. Helgelandssykehuset, og administrerende direktør Gunnlaugsdóttir, vil i tillegg bedre kunne ivareta sin integritet ved å stå ved utsagnet fra 2019 om at nedleggelse av studiesteder på Helgeland var uakseptabel.

Vi ber Helgelandssykehuset, ved styret og administrerende direktør, om å endre sammensetningen av medlemmer i den eksterne referansegruppa, til å ikke inneholde Hanne Solheim Hansen.

Rødt Nesna ved Jarle Skaug,

Hanne Benedikte Wiig, varaordfører (R) Alstahaug,

Rødt Sømna ved Thina J.N Aarsund,

Rødt Brønnøysund ved Rune Andreas Brennvik,

Rødt Vega ved Per-Anton Nesjan,

Rødt Dønna ved Leonid Rødsten,

Rødt Leirfjord ved Anette Bøen Hagen,

Rødt Vefsn ved Markus Ljøkjell.