Gå til sidens hovedinnhold

Rødt Nordland: Stopp privatisering av persontogtrafikken på Nordlandsbanen

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rødt Nordland er mot regjeringas privatisering av persontogtrafikken. Alle selskapene skal konkurrere med samme togmateriell, samme kjørevei og samme billettsystem. Det utbedrer ikke én spormeter av den norske jernbanen, som sliter med gammel og nedslitt infrastruktur i økende forfall.

 I 2018 vant det utskjelte britiske togselskapet Go-Ahead konkurransen om Sørlandsbanen til tross for at de var svakere enn NSB og svenske SJ på kvalitet. Eneste effekten er at skattepenger som ellers kunne blitt pløyd tilbake i jernbanen, går til privat profitt på andre siden av Nordsjøen. Den «konkurransen» det snakkes om i svulstige ordelag, er ikke en reell konkurranse  sporet, men en konkurranse om sporet. Anbudsvinneren får i virkeligheten et tidsavgrenset monopol.

I år er det bl.a. Nordlandsbanen som står for tur. Samferdselsminister Dale (Frp) har uttalt i Stortinget at i denne anbudsrunden skal det legges større vekt på pris enn kvalitet. Erfaringer fra Sverige og Storbritannia viser at det eneste det i realiteten konkurreres om er ansattes lønns- og arbeidsvilkår, pensjoner, vedlikehold og renholdstjenester. Hensynet til togselskapenes profitt er viktigst av alt.

Hovedproblemet på Nordlandsbanen er nedslitt infrastruktur, gammel skinnegang og få lange kryssingsspor. Problemet forsterkes ved at nesten halve strekningen er uten fjernstyring, som ytterligere setter ned kapasiteten. Derfor er konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering en fullstendig avsporing.

I norsk jernbane er det mange små, spredte fagmiljø. Det gjør den utsatt ved oppsplitting. Verdifull kompetanse kan bli borte og ta mange år å erstatte. Det jernbanen trenger er investeringer i infrastruktur, et løft i vedlikeholdet og mer samarbeid - ikke privatisering og mer oppsplitting. Det eneste logiske er ett samlet selskap, som vi eier i fellesskap og som bruker alle pengene på mest mulig jernbane.

Kongstanken til Høyre og Fremskrittspartiet er å privatisere persontogtrafikken. Det verste er at denne privatiseringen kan bli umulig rette opp dersom Stortinget senere i år sier ja til EUs fjerde jernbanepakke. Da blir det ulovlig å gå tilbake til statlig drift. En sånn overstyring av demokratiet vårt kan Rødt aldri godta.

Ove Amundsen, styremedlem Rødt Nordland

Kommentarer til denne saken