Samferdselsdepartementet har i dag gitt Avinor i oppdrag å overta prosessen med byggingen av ny storflyplass i Mo i Rana. Det første som vil bli gjort er utarbeide en fremdriftsplan for byggingen. Videre har også Avinor fått en kort frist på seg til å levere blant annet en fremdriftsplan.

Fristen er satt til 3. juli i sommer, og både samferdselsminister Knut Arild Hareide og statsminister Erna Solberg har vært klar på at fristen er satt så kort for å få fortgang i prosjektet. Uttalelsene gleder direktør for Rana Utvikling, Ole M. Kolstad.

– Jeg liker utålmodigheten til statsministeren og samferdselsministeren. Dette er offensive og gledelige uttalelser. I disse koronatider trenger vi vekstimpulser av denne størrelsen, sier han, og fortsetter:

– Så er det nok sånn at næringslivet og befolkningen i regionen er minst like utålmodig etter å komme i gang som det samferdselsministeren og statsministeren er. Prosjektet har pågått i over 13-14 år og jeg håper at vi med dette kan si at det ikke lenger er et prosjekt på planleggingsstadiet, men et prosjekt som nå går over i en gjennomføringsfase.

Kolstad peker også på viktigheten av en ny storflyplass for de fremtidlige planene til en rekke aktører i næringslivet på Helgeland.

– Vi vet at det også er mange bedriftsstyrer i regionen som ivrer etter å oppdatere sine utviklingsplaner ved at det kommer en ny stor lufthavn. Ny lufthavn vil bli en helt åpenbar katalysator for vekst i regionen.