1 av 5 bilister i Nordland er usikker på hvordan de skal oppføre seg i rundkjøringer. Feil bruk av blinklys irriterer mest

DEL

Rundkjøringer engasjerer og er et tema som preges av sterke meninger og stor usikkerhet. Pål Rune Eklo er kommunikasjonssjef i Gjensidige, og tror mye av grunnen er at rundkjøringer finnes i så mange varianter med hensyn til utforming, inn- og utkjøringer, oppmerking, antall felt og så videre, står det i en pressemelding fra Gjensidige.

En undersøkelse som er gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at 22 prosent av bilistene i Nordland en eller flere ganger har vært usikre på hvordan de skal kjøre i en rundkjøring. Noe bedre enn landsgjennomsnittet på 25 prosent. Eklo er glad for at mange gir uttrykk for at de er komfortable med rundkjøringsreglene, men er usikker på om det faktisk stemmer.

- Erfaringene våre viser noe annet. Mange overvurderer egne kunnskaper og tror at de kan reglene godt, men når alt kommer til alt, er usikkerheten stor på hvordan reglene faktisk er, sier Eklo.

Feil bruk av blinklys, eller at andre ikke bruker det i det heletatt, er det som irriterer oss mest i rundkjøringene. Etterfulgt av feil filskifter og for høy fart.

- Dette er svært forståelig fordi å ikke vise hvor du skal forsinker og ødelegger flyten i trafikken, og kan skape farlige situasjoner, sier Eklo.

Hver dag opplever flere titalls personer å få skadet bilen i en rundkjøring. I tillegg opplever mange nestenulykker der det heldigvis går bra. Tidligere undersøkelser Gjensidige har gjort, viser at halvparten av bilistene har opplevd en nestenulykke i en rundkjøring.

- Antall rundkjøringene har økt de siste årene. Større rundkjøringer med flere felt har også komplisert kjøremønsteret, sier Eklo. Han tror også at en forskjell i førerkortopplæringen før og nå, med henhold til bruk av blinklys gjør folk usikre, og at usikkerheten er større på veier der du vanligvis ikke ferdes.

Irritasjon i rundkjøring – tall for Nordland:

At andre bruker blinklys feil eller ikke i det hele tatt – 74 prosentHolder for høy fart inn i eller i selve rundkjøringen – 54 prosentHar feil filskifte i rundkjøringen – 49 prosent

Kun 24 prosent irriterer seg over at medtrafikanter kjører for sakte i rundkjøringen.

3 av grunnene til at vi kjører feil i rundkjøringer er

1. For dårlig kunnskap om trafikkreglene i rundkjøring.

2. Dårlig, eller manglende veimerking.

3. Stor variasjon i rundkjøringene – «to rundkjøringer er aldri like».


Artikkeltags