Dette er det siste bildet som er tatt av Henrik. 15 timer senere var han død

Bare 20 år gammel klarte ikke Henrik Finsås lenger å leve med rusavhengighet og selvmordstankene som fulgte.