154 rusførere har blitt avslørt i Nordland – kun halvparten mistet førerkortet

Geir Marthinsen er UP-sjef i Nord-Norge.

Geir Marthinsen er UP-sjef i Nord-Norge.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

[Avisa Nordland] Nordland politidistrikt har gjort beslag på 76 førerkort på bakgrunn av rus i 2017. Men det viser seg at antall rusførere faktisk er langt høyere.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det daglig gjennomføres 140 000 kjøreturer i rus i Norge. Ruskjøring omfatter rus fra alkohol, narkotika og medisiner.

- I Nordland fylke har det så langt i år blitt avslørt 154 rusførere, der det ble gjort beslag på 76 førerkort. Grunnen til at kun 76 av 154 førerkort ble beslaglagt er at tallet inkluderer også de med lavpromille og de som i utgangspunktet ikke hadde førerkort, forteller distriktsleder i Utrykningspolitiet Nord, Geir Marthinsen til an.no.

«Narkometeret» hjelper

Et redskap som har hjulpet UP i kampen mot ruspåvirket kjøring er «Dräger 5000». Det er rundt to år siden det ble introdusert i Norge. Redskapet er et måleinstrument som analyserer spyttprøver og gir indikasjon på om førerne er påvirket, og hvilke stoffer de er påvirket av.

- Vi bruker det ikke på samtlige, bare der hvor det ligger tvil. Hvis vedkommende for eksempel er registrert på en narkotikasak, ser påvirket ut, eller har en veldig rufsete bil kan det være en grunn til å bli testet, forklarer Marthinsen.

Selve utmålingen kan ikke brukes som bevis, men dersom den gir et utslag så blir vedkommende tatt med for å avlegge blodprøve. Deretter sendes blodet til et institutt hvor det blir analysert, før de får svar cirka 14 dager etter om det var noe illegalt i blodet.

- Ofte er det en kombinasjon vi ser. Alkohol og rusmidler, spesielt medisiner, brukt om hverandre, utdyper Marthinsen.

Har blitt bedre

Marthinsen forteller videre at fart og rus den største grunnen til førerkortbeslag. Flere ganger er disse to blandet.

- Det er klart at rus og fart er en betydelig utfordring rundt om på veiene. Fart og rus er en medvirkende årsak i mange av ulykkene med hardt skadde og drepte, sier Marthinsen.

Distriktslederen kan likevel fortelle at de avslører langt flere rusførere nå enn tidligere. Grunnen til det mener han er at de har blitt langt bedre til å identifisere og avsløre synderne som følge av personlige ferdigheter og teknikk.

Førerkortbeslag gjort av UP i Nordland, Troms og Finnmark:

  2007 2015 2016 2017*
Fart 802 829 843 688
Rus 336 372 375 359
Atferd 169 187 179 111

*hittil i år

Artikkeltags