UP-sjefen vil at alle skal ta dette problemet på alvor: – Det er helt ville tall som kommer fram

I juli 2019 kjørte en mann utfor veien i Gjesvær i Vest-Finnmark. Seinere ble han dømt for promillekjøring og fikk en fengselsstraff samt en bot. Nå viser det seg at mannen er en del av en stor og dyster statistikk; tallene viser at Finnmarkinger fyllekjører mest i Norge.