Fra og med i år skjerpes skjenkereglene i norske politidistrikter slik at det ikke lenger blir lov for russen å nyte medbrakt alkohol på offentlige arrangementer i russetida.

Det er Politidirektoratet som kommer med meldingen til russen, skriver Dagbladet.

Øst politidistrikt la ned forbud mot medbrakt alkohol på alle russetreff for to måneder siden. Da krevde Halden kommune at reglene blir like over hele landet.

Bakgrunnen for saken var at Halden kommune henvendte seg til Helsedirektoratet for å få en avklaring på hvordan alkoholloven skal tolkes. Under fjorårets treff ble 300 personer behandlet for alkoholskader, og kommunen var bekymret.

Skjenkebevilling

Alle arrangementene til russen må nå ha skjenkebevilling, slik det vanligvis er på andre offentlige fester.

- Dette betyr at vi må løse årets russetreff på en annen måte enn vi har gjort tidligere. Innskjerpingen vil medføre at russen nå skal fratas all medbrakt alkohol. Arrangørene må ha et annet regime enn før, og sørge for at både folk og kjøretøy ransakes ved innpassering, forklarer politiførstebetjent Tord Linnerud, som er nestkommanderende på ordensseksjonen i Lillehammer-politiet, til Dagbladet.

Han er kritisk til instruksen fra politidirektoratet, og påpeker at det har vært svært få problemer med landstreffet i akkurat Lillehammer. Han mener det også vil ramme andre arrangement i russetida som skjer på offentlig sted, deriblant den såkalte russedåpen som skjer i starten av mai.