[HELGELENDINGEN] Domstolens lokaler er nedslitt, er ikke godt nok tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne og trenger generelt en betydelig oppgradering også når det gjelder sikkerhet og moderne teknisk utstyr, heter det i en pressemelding fra Domstoladministrasjonen.

Bakgrunnen for styrevedtaket er innføringen av en ny domstolstruktur. Den medfører at domstolen skal fortsette å ha ansatte og rettsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen. Da må lokalene settes i god stand, slik at de kan fungere godt for både publikum og ansatte i lang tid fremover, påpekes det i pressemeldinga.

Leiekontrakten for dagens lokaler i Brønnøysund går ut ved utgangen av 2023, og i Sandnessjøen i 2025. Derfor haster det å komme i gang med prosjektet, og arbeidet er allerede startet opp.

Styret i Domstoladministrasjonen har vedtatt en liste over alle rettssteder i landet som nå må rustes opp. Til sammen vil kostnadene til husleie kunne øke med rundt 66 millioner kroner årlig fram til 2030. I tillegg må det investeres i inventar og teknisk utstyr for over 210 millioner kroner i samme periode.

- Domstolene er den tredje statsmakt, men har mange steder alt for dårlige lokaler. Politikerne har bestemt at vi skal fortsette å være på alle steder hvor vi tidligere har hatt virksomhet. Domstolenes lokaler må være i god stand, og tilfredsstille alle krav til moderne rettsbygg, sier styreleder i Domstoladministrasjonen, Cecilie Østensen Berglund i pressemeldingen.

- Vi regner med at Stortinget kommer til å øke rammene våre slik at vi får gjennomført denne planen. Domstolene må ha lokaler og utstyr som gjør det mulig å utføre deres viktige samfunnsoppdrag, understreker hun.

- Så raskt vi har finansieringen på plass vil vi gå i gang med det konkrete arbeidet for å få gode lokaler for domstolen, forklarer styrelederen.

- Vi er utrolig glade for at vi nå skal få gode lokaler i på de to rettsstedene, sier sorenskriver Rolf Selfors i Helgeland tingrett.

- Opprustingen av dem er en direkte konsekvens av at domstolene ble slått sammen, og nye lokaler vil styrke rettsstedets posisjon i lokalsamfunnet.

- Dette blir bra både for brukerne og de ansatte i domstolen. Vi får til mer når vi er en tingrett med gode lokaler, avslutter sorenskriveren.