Gå til sidens hovedinnhold

Så kommer den gamle leksa om kommersielle flytilbud med større kapasitet og lave billettpriser. Hvor har han det fra?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Henrik Johansen og myten om Hauans fortreffelighet

I Rana Blad 21. oktober svarte Henrik Johansen på et leserbrev fra oss, som ikke ble tatt inn i Rana Blad. Meget spesielt! Leserbrevet besto i all hovedsak av sitater fra offentlige dokumenter angående storflyplass på Hauan. Flere steder i teksten hadde vi til og med satt inn sidetall slik at leseren lett kunne kontrollere sitatene. Den 24. oktober skrev redaktør Marit Ulriksen i spalten «ukeslutt» at leserbrevet ikke ble tatt inn i avisa fordi det inneholdt «unøyaktigheter og insinuasjoner» som krevde samtidig tilsvar. Hvorfor tok hun ikke inn leserbrevet og inviterte PLU til samtidig tilsvar? Til tross for at vårt leserbrev ble avvist av redaktøren, tok hun inn et svar fra administrerende direktør i Polarsirkelen Lufthavnutvikling, Henrik Johansen. Her påstår han at vi kommer med «en serie drøye påstander», men kommenterer bare noen få av dem.

Ingen svar

Følgende tema i vårt leserbrev kommenteres ikke av Henrik Johansen: Avinors nei til bygging og drift av Hauan, departementets krav om at en eventuell byggestart før vedtak i Stortinget skal skje på «egen regning og risiko», den framtidige betydningen av el-fly og det faktum at et flertall av både befolkning og kommuner på Helgeland ikke ser seg tjent med noen storflyplass nord for Mo i Rana. Han har heller ikke gitt noe svar på hvem som skal drive storflyplassen og dekke driftsunderskuddene.

Dalsøkk og masser

I leserbrevet stilte vi spørsmål ved om det er gjort en nærmere vurdering av dalsøkket inn i rullebanen, noe som også Luftfartstilsynet har omtalt i brev fra 2015. Johansen svarer at dette er ordnet med en tverrprofil. Så spør vi hvorfor PLU og Avinor er kommet til helt forskjellige tall når det gjelder mengden av løsmasser. Til det svarer PLU-direktøren at «dyktige fagfolk har benyttet avanserte terrengmodeller til å anslå mengdene av masse som skal forflyttes i området». Det er ikke et relevant svar, så la oss presisere spørsmålet: Hvorfor har dyktige fagfolk i Avinor kommet fram til at det blir 50% mer løsmasser enn det dyktige fagfolk i PLU har kommet fram til? Det spørsmålet vil vi gjerne ha svar på.

Risiko

Vi siterte fra kontraktbestemmelsene pkt 23.1. der det står at «totalentreprenøren overtar risikoen for forhold ved grunnen». PLU-direktøren mener at vi burde ha forstått at det blir en «balansert risiko mellom byggherre og leverandør». Men med PLU som byggherre uten finansiering og uten bindende vedtak i Stortinget, er vel balansert risiko risikabelt nok?

Les også

«Støtteforeningen» sprer i innlegget en serie drøye påstander om prosjektet, både gamle og nye forvrengninger

Myten om de billige billetter

Det meste av Henrik Johansens tilsvar går med til en lengre utredning der poenget er den helt avgjørende betydning Rana og storflyplassen vil få for hele Helgeland. Så kommer den gamle leksa om kommersielle flytilbud med større kapasitet og lave billettpriser. Hvor har han det fra? Stortinget har bestemt at verken Mosjøen Lufthavn eller Sandnessjøen Lufthavn skal legges ned som følge av en eventuell storflyplass på Hauan. Urbanet Analyse har påpekt i sin utredning at passasjergrunnlaget fra Rana-regionen blir altfor lite for store jetfly fra Hauan til Oslo, uansett om flyplassen i Mosjøen legges ned eller ikke. I gjennomsnitt blir 72% av setene tomme ved avgang fra Hauan i 2025 dersom Mosjøen Lufthavn opprettholdes. Hvis Mosjøen Lufthavn legges ned, blir ca. 57% av setene tomme ved avgang fra Hauan. (Hovedrapporten s.30) Det kreves normalt et passasjer-grunnlag på 70-80% for å oppnå lønnsom drift på store fly. Hva er det som får Henrik Johansen til å tro at flyselskapene vil konkurrere om i å drive en flyrute fra Hauan med billige billetter?

Les også

At de mener jeg og Rana Blad er amatører fordi vi vil holde en viss standard på debatten, lever jeg mer enn godt med

Urbanet Analyse mener at Oslo-ruten kan betjenes av én operatør med fly av typen Dash 8-Q400 (78 seter). De har beregnet at billettprisene kan bli 25% lavere enn dagens billettpris (2015) fra Røssvoll til Oslo. (s.31) Blir det meget attraktivt for folk fra Mosjøen og Sandnessjøen-området å bruke flere timer på bilkjøring tur/retur Hauan for å spare 25% av dagens flybillett til Oslo? Hvor mye vil næringslivet spare på at ansatte bruker flere timer av sin arbeidstid til bilkjøring pluss kostnader til drivstoff, bompenger og parkering på Hauan? Kanskje til og med overnatting på Mo for å nå første fly. De billige billetters store betydning for næringslivet utenfor Rana-regionen er kun en myte.

Hauan redder ikke Helgeland

Henrik Johansen påstår at det mest tragiske ved støtteforeningen er at vi ikke har forstått at dette flytilbudet fra Hauan vil berge innbyggertallet på Helgeland! Nei, det har vi faktisk ikke forstått. Han er imponert over hva Mosjøen har fått til og nevner bla. Helgelandstrappa, Via Ferrata, Zipline, Bystranda, Helgeland Væxt og Alcoa som er Nord-Norges største eksportbedrift. Vi spør: Hvordan har vefsningene klart dette uten hjelp og støtte fra Rana og storflyplass på Hauan? Hva er det som tilsier at vi ikke også i framtida skal kunne utvikle Vefsn-samfunnet uten støtte fra Rana og storflyplass på Hauan? En positiv utvikling i Vefsn-regionen er avhengig av dyktige personer som tar initiativ, og ikke en flyplass i den nordlige utkant av Helgeland.

Kunsten å rane fra andre

Det er ikke vanskelig å se at Rana har følgende langsiktige mål: Bygge storflyplass på Hauan på bekostning av flyplassene i Sandnessjøen og Mosjøen, utvikle Campus Helgeland på Mo på bekostning av Høgskolen i Nesna, samle tingrettene i Rana på bekostning av Brønnøy og Alstahaug, og helst bygge ett stort sykehus på Mo på bekostning av sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen. Det sistnevnte har de forstått er urealistisk og går derfor inn for to sykehus med det største på Mo, - selv om et mindretall av helgelendingene bor i Rana-regionen. Er dette forenlig med å være en god nabo, Henrik Johansen?

Flytting av alle viktige funksjoner til Mo i Rana styrker ikke Helgeland! Vi er overbevist om at denne formen for sentralisering vil sende stadig flere flyttelass fra Midt og Sør-Helgeland til Trondheim, Oslo og større byer både nordover og sørover. Det vil alle tape på, også Rana!


Støtteforeningen for Mosjøen Lufthavn,
Arne Digermul, Roger Hansen, Roy Otto Solvang

Kommentarer til denne saken