Gå til sidens hovedinnhold

Så skal en stor maskinpark svi av flere hundre tusen liter diesel over flere år, for å bygge denne flyplassen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Erna Solberg og Klima og miljøvernminister Sveinung Rotevatn fra Venstre, har sagt ja til bygging av stor flyplass på Mo. Det hoppes bukk over rapporten som Avinor bestilte fra Oslo Economics og som slaktet hele Hauan-prosjektet. Nå om dagen snakkes det nesten ikke om annet fra regjering og bedrifter enn det grønne skiftet og at klimamål skal oppnås innen 2030 .

Når det gjelder utbygging på Hauan så er det stille. Skulle tro at den ene representanten fra MDG i kommunestyret hadde noen spørsmål og betenkeligheter med det som er i ferd med å skje oppe på Hauan, men det har nok Waage fått satt en stopper for. Prosjekter som meldes opp for (KS2) skal være ført frem til fullført forprosjekt. Sentralt styringsdokument for prosjektet. Dokumentasjon av prosjektets endringslogg. Et komplett basisestimat for kostnadene (samt evt. inntekter). Ferdig utredning av minst to prinsipielt ulike kontraktsstrategier. Et oppdatert anslag for samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gevinst realiseringsplan. Kostnadsramme inklusive nødvendig avsetning for usikkerhet. Styringsramme for den utførende etat. Hvordan prosjektet skal styres for at kostnadsrammen skal holde. Herunder forankring av autorisasjon til å trekke på usikkerhetsavsetningen.

Kan ikke forstå at Arve Ulriksen mener det er bare å sette i gang ut i fra den kontrakten som PLU har fremforhandlet. Nå er det er kommet et nytt kostnadsoverslag med en merkostnad på nesten en milliard. Nå må de fleste skjønne at kostnaden som PLU opererer med er riv ruskende gal. Men det er jo ikke noe nytt at store prosjekter opererer med anbud som er langt under kostnad for ferdigstillelse. Dette gjøres for å komme i gang, derfor blir sluttregninga noe helt annet enn det som var i anbudet. Det er jo det PLU har satset på.

Arbeidet blir sluttført for penger må bevilges. Det er slik det drives over en lav sko . Nå skal det ryddes og planeres 3000 mål. Bare til rullebanen 236.000 m2. Store områder med skog må fjernes, myrer graves opp, dyreliv forsvinner og naturmangfoldet ødelegges. Så skal en stor maskinpark svi av flere hundre tusen liter diesel over flere år for å bygge denne flyplassen. I tillegg kommer alt av tungt utstyr for å drifte lufthavna, tre sope-/blåsemaskiner, fleksibel fres. Selvgående fres, flere store hjullastere, sand- og kjemikaliespredere, to brannbiler med kapasitet på minimum 12000 liter og mye mer utstyr for å kunne drifte lufthavna. Dette med en prislapp årlig i 100-millionersklassen. Hvor ligger fornuften?

Rygge lufthavn måtte legge ned fordi de måtte ha 1,5 millioner passasjerer for å kunne drifte flyplassen. Dette i det mest befolkede område i landet. Vi skal ta vare på miljøet! Vi skal redusere utslippene! Det står ikke til troende når politikerne snakker om at verden er i klimakrise, men dette gjelder slett ikke for Rana. Har trodd at Rana hadde betalt sin del av ødelagt natur og at noen av politikerne hadde fått det med seg. Det skal bygges en flyplass til flere milliarder for innbyggere i en liten by som Mo i Rana når det finnes en flyplass i Bodø vel 20 mil unna. Når det bygges flyplass er vel meningen at det skal flys mer, altså stikk i mot det som regjeringen sier om å redusere utslippene.

Det forskes nå på el-fly som om 4-5 år kan brukes på kortbaneplassene for tilbringertjeneste til de store flyplassene og som er utslippsfri. De vel tre milliarder som tenkt til flyplass kunne Erna brukt til et miljøvennlig prosjekt som å forlenge Nordlandsbanen i alle fall opp til Narvik og Ofotbanen. Det må det satses mer på bruk av jernbanen. Nå ser vi hva de folka på Meyership har fått til med gods over på jernbane, for å spare klima og bort med tunge vogntog. Det er fremtidsrettet tenkning. Flere avganger opp til Bodø med miljøvennlige togsett, som finnes i dag, det er å gjøre noe med Co2-utslipp.

Mats Hansen fra Venstre som sitter i kommunestyret hadde et innlegg om at han hadde ventet på at flyplassen skulle bygges og at det var avgjørende for å være på Mo. Det må vel tolkes som at han har hatt problemer å reise fra og til Mo i Rana. Undertegnede har selv reist en god del, men har ikke opplevd det som et problem å komme seg dit jeg skulle. Som Venstre-politikker har han vært med på å stemme for utbygging. Har trodd at Venstre var et miljøparti og hadde betenkeligheter med det som skal skje oppe på Hauan, men så feil kan man ta. Det måtte passe bedre å være tilsluttet Frp, der har de ikke miljø på dagsorden.

Nå har kommunen satt av 450 millioner pluss mange millioner som allerede er brukt av PLU. Nå må det enda noen 100 millioner til for å oppfylle avtalen med staten. Så er spørsmålet: hvor er det blitt av de 300 millioner som skulle inn i potten sammen med kommunens midler? Det har jo Henrik Johansen gjentatt flere ganger at det ikke var noe problem. Så hvor er det blitt av disse pengene?

Erna Solberg har i samme slengen med godkjenning for bygging av Hauan, vært med på å legge ned Mosjøen og Sandnessjøen. Det er vel ingen med litt av sunn fornuft som tror at staten og Avinor kan drive Hauan med så store utgifter, over lang tid. Det er ikke befolkningsgrunnlag i Rana til å forsvare bygging og drift av en storflyplass. Dette vet Avinor som ikke ville bygge Hauan, men er blitt overkjørt av regjeringen.

Flyplassen vil være for Mo i Rana, men en tragedie for andre deler av Helgeland. Statsminister Erna Solberg vil sitte igjen med samme ettermæle for bygging av flyplassen i Rana som Gro Harlem Brundtland sitter igjen med etter utbygging av Alta-vassdraget, som var helt unødvendig. Det har hun selv innrømt, noe som jeg har liten tro på at Solberg kommer til å gjøre.

Her finnes mange oppgaver som er mye viktigere å bruke penger på enn flyplass. Både lokalt og nasjonalt. Det er mange i Rana som er rimelig forbannet på hele prosjektet og den vanvittige pengebruken til Rana kommune. Men de orker ikke uttale seg for å slippe å lese alt av usakligheter i kommentarfeltene, av folk som ikke har peiling hva det dreier seg om å drifte en storflyplass.

Arne J Alte

Kommentarer til denne saken