Gå til sidens hovedinnhold

- Samarbeid er et viktig premiss for rekruttering og utvikling av hele Helgeland

Artikkelen er over 1 år gammel

– Midt i lokaliseringsdebatter og diskusjoner er lokalbanken opptatt av å minne oss selv og Helgeland om at samarbeid er et viktig premiss for rekruttering og utvikling av hele Helgeland, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard, i en pressemelding fra Helgeland sparebank.

Helgeland Sparebanks viktigste lovnad til Helgeland er å fortsatt være en sterk drivkraft for vekst. Men vi som Lokalbank vil også gjerne være en drivkraft for samarbeid. Skal vi utvikle regionen, må vi bli stadig bedre å samarbeide.

–Vi jobber bevisst med å fremme samarbeid gjennom vår gave- og sponsortildelinger, vår kommunikasjon og vår kunnskap. Vi mener det gir effekter og at vi allerede også er en drivkraft for samarbeid, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard.

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 274 mill kr, og Lokalbanken forbedrer dermed resultat fra tredje kvartal i fjor med 55 mill kr. Dette gir en EK avkastning på 8,5 %.

Helgeland Sparebank drives lønnsomt og effektivt med god kostnadskontroll og har lave tap på utlån. Det er hard konkurranse om boliglånskundene samtidig som innlånskostnadene har økt. Lokalbanken har likevel økt sine inntekter med 21 mill kr sammenlignet med fjoråret. Banken har økt kostnadene med 7 mill kr fra 30/9-18 til 30/9-19. Dette kommer av en ytterligere satsing på brukervennlige digitale løsninger og IT.

Provisjonsinntektene er økt med 4 mill kr i forhold til samme periode i fjor.

Nedskriving på utlån i 1. halvår er på 0,15 % av forvaltningskapitalen mot 0,46 % i samme periode i fjor.

12 måneders utlånsvekst ble 3,5 %. Dette er lavere vekst enn forrige kvartal. Innskuddene fra kundene har de siste 12 mnd økt med 8,3 %, og det er spesielt bedriftssegmentet som øker sine innskudd.

Av bankens innskuddsmasse på kr 18,5 mrd er 90 % innskudd fra kunder på Helgeland, mens tilsvarende tall for utlånene er 82,5 % av kr 28,5 mrd.

– Våre resultater forteller en sterk historie om Helgeland Sparebanks posisjon som Lokalbanken på Helgeland. Vi er til for helgelendingene og gir tilbake til lokalsamfunnet gjennom å være en lokal verdiskaper og en lokal drivkraft, sier administrerende direktør Hanne Norgaard.

Arbeidsledigheten var 1,5 % (helt ledige på Helgeland) pr utgangen av kvartalet. Dette er langt lavere enn landet som helhet med sine 2,2 %.

Boligprisene på Helgeland viser en nedgang pr 3. kvartal 2019, og det tar nå noe lengre tid å få omsatt boliger enn det gjorde forrige kvartal.

Lav kronekurs gir fortsatt god fart i industri og laksenæringen. I bygg- og anleggsbransjen på Helgeland er også aktiviteten høy både i privat og offentlig regi.

– Helgeland Sparebank har kapital og kompetanse til å være en drivkraft for vekst på Helgeland; vi kjenner helgelendingene og stoler på dem, det gjør at vi lykkes, avslutter administrerende direktør Hanne Nordgaard, i pressemeldingen fra banken.

Kommentarer til denne saken